Assistance_Needed__Choosing_Between_LCD_Or_Plasma_TV

Assistance_Needed__Choosing_Between_LCD_Or_Plasma_TV

סיוע דרושה! הזמנה בין LCD עד פלזמה

388

סיכום:

בבוא פרק הזמן להפוך את אותן הטלוויזיה, קיימות דרכי אחרות, כללי גליל הקתודה הסטנדרטי, ההקרנה, LCD עד טלוויזיית פלזמה. כל עוד שאחד השיקולים המתויירים בבחירת הטלוויזיה נותר מספר, יופי התמונה וגודל המחשב חשובים וגם לצופים בודדים. במקרים רבים, גודל היחידה ממלא איכות בבחירה למי שמחפש טלוויזיה שנשאר קרוב מאוד שנתיים לקיר, ההחלטה על מצטמצמת כאלו L …

מילות מפתח:

טלוויזיות פלזמה, טלוויזיות פלזמה, מורה דרך טלוויזיה פלזמה, ביקורות פלזמה ביקורות, טלוויזיות פלזמה על ידי כמה עולה לכתוב ספר תורה , טלוויזיות פלזמה חלוצה,

אירגון המאמר:

בבוא פרק הזמן להעלות בדרגה את אותה הטלוויזיה, ניתן לראות קורסי רבות, הכללים של צינורות הקתודה הסטנדרטי, ההקרנה, LCD או טלוויזיית פלזמה. כל עוד שאחד השיקולים המתויירים בבחירת הטלוויזיה נותר מספר, יופי התמונה וגודל המחשב חשובים ואלו לצופים בודדים. במקרים רבים, מימד היחידה ממלא מקצועי בבחירתם בקרב אף אחד לא שמחפש טלוויזיה שנותרה קרובה 2 שנים לקיר, הבחירה מצומצמת לטלוויזיית LCD או לחילופין פלזמה.

מכיוון שהטכנולוגיה נספח הסוגים עדיין של השנה האחרונה במיוחד, טלוויזיות LCD פינו בתחילה את שוק מגדלי המסך הקטנות יותר, והפיקו המתארת את פלח גבוה בתעשיית צגי המחשב. קביעת הגודל במסכי LCD החזיקה יתרון נגיש בהשוואה לטכנולוגיית הפלזמה ועד ל ערב 10 2, אם וכאשר הצליחה לחזק את אותה מידות מצג לכ- 40 אינץ ‘. בבחירה של LCD או שמא פלזמה, קיים לא לשכוח מספר גורמים מגוונים.

אם וכאשר טלוויזיות פלזמה שלמות יהיו לשוק לראשונה, יחידה בכמות חמישים אינץ ‘עשויה להתעורר למשל אוטו קומפקטית משומשת, איזה מה ייצור ותחרות יקרים 2 שנים הובילו סכומים לדרגה שבו רכישת LCD או שמא טלוויזיית פלזמה אינם הינה צריכה להתמקד רוב בעלויות. מגדלי פלזמה, לעומת זאת, הינו אינן מסכימות יחסית בגדלים נמוכים שנתיים, ענף שטכנולוגיית ה- LCD עדיין שולטת בו.

וילות ענפים שנתיים משתמשים במסך מצויין 2 שנים

חלל הצפייה אותם עלולה להיות היחידה, היא בעצם שיקול משני. ככל שהחדר רב שנתיים, כך הטלוויזיה שתידרש לא מעטה 2 שנים. ככל שמקימים כיסאות בחדר, לטלוויזיית הפלזמה קיים יתרון קל מאוד בזווית הראייה, כל עוד ששניהם נהנים מיתרון מהותי על אודות פני טלוויזיות הקרנה. שקול ואלו את אותו התאורה באוויר בזמן סגנון מצד טלוויזיית LCD או שמא פלזמה. יחידת LCD מעניקה בדרך כלל תמונה בהירה שנתיים בתשלומי תאורה בהירים, ואילו לטלוויזיית פלזמה ברוב המקרים כמות ניגודיות גבוהה 2 שנים המציעה תמונה חזקה יותר.

הדרך בידי טלוויזיית LCD עד פלזמה שונה בנוסף, והתאורה האחורית הדרושה למסכי LCD לפעמים אינה מוכרת תמונה שחורה אמיתית, לעומת שטלוויזיות פלזמה יכולות לספר יותר טוב כהה מלא. דרישת סולאריות על ידי LCD או לחילופין פלזמה מהווה במחירי חסכוני, באופן שכן ככל שהתמונה בטלוויזיית פלזמה בהירה יותר, יידרש 2 שנים הרבה חשמל.