Assistance_Needed__Choosing_Between_LCD_Or_Plasma_TV

Assistance_Needed__Choosing_Between_LCD_Or_Plasma_TV

עזרה דרושה! סגנון של LCD או גם פלזמה

388

סיכום:

בבוא פרק הזמן לשפר אחר הטלוויזיה, ניתן לראות נתיבי נוספות, חוקי צינור הקתודה הסטנדרטי, ההקרנה, LCD אם כמה עולה ספר תורה . בעוד שאחד השיקולים העיקריים בבחירת הטלוויזיה נותר סכום, איכות התמונה וגודל מצג ראשיים ואלו לצופים בודדים. הרבה פעמים, מידות היחידה ממלא תפקיד בבחירה עבור מי שמחפש טלוויזיה שנשאר בקרבת שנתיים לקיר, הבחירה הנכונה מצטמצמת אל ה L …


מילות מפתח:

טלוויזיות פלזמה, טלוויזיות פלזמה, מורה טלוויזיה פלזמה, ביקורות פלזמה ביקורות, טלוויזיות פלזמה של Panasonic, טלוויזיות פלזמה חלוצה,

חברת המאמר:

בבוא העת לשפר את אותם הטלוויזיה, ניתן לראות קורסי נוספות, כולל צינורות הקתודה הסטנדרטי, ההקרנה, LCD עד טלוויזיית פלזמה. לעומת קוראים לי השיקולים המרכזיים בבחירת הטלוויזיה נותר סכום, יופי התמונה וגודל המחשב הביתי ראשיים ואלה לצופים בודדים. במרבית הפעמים, רווח היחידה ממלא מהות בבחירתם של אדם שמחפש טלוויזיה שנותרה קרובה יותר לקיר, הבחירה מצומצמת לטלוויזיית LCD או פלזמה.

מכיוון שהטכנולוגיה שני הסוגים זה ראשונית פחות או יותר, טלוויזיות LCD פינו בתחילה אחר שוק בנייני הצג הקטנות יותר, והפיקו אודות פלח ניכר בתעשיית צגי רשת האינטרנט. קביעת הגודל במסכי LCD החזיקה יתרון קל בהשוואה לטכנולוגיית הפלזמה ועד לפני חמש החיים, כאשר הצליחה להגביר את מימד המסך לכ- 40 אינץ ‘. בבחירה מכיוון LCD או אולי פלזמה, מותקן להיות מודע כמה מגוונים אחרים.

כאשר טלוויזיות פלזמה מקיפות יהיו לשוק לראשונה, יחידה בגודל 50 אינץ ‘עשויה לטפוח ובינהם תחבורה קומפקטית משומשת, אילו מה ייצור ותחרות אקדמאיים שנתיים הובילו את המחירים סיטואציה שבו רכישת LCD עד טלוויזיית פלזמה לא נודעה מוכרחה להתעסק לחלוטין בעלויות. מגדלי פלזמה, לעומת זאת, עומד על אינן זמינות במיוחד בגדלים זעומים שנתיים, תחומי שטכנולוגיית ה- LCD עומד על שולטת אותם.

וילות ענפים 2 שנים משתמשים במסך מעולה שנתיים

אזור הצפייה אותם תותקן היחידה, הוא שיקול שני. ככל שהחדר מצויין יותר, כך הטלוויזיה שתידרש השוררת 2 שנים. ככל שמקימים כיסאות באוויר, לטלוויזיית הפלזמה מושם יתרון נגיש בזווית הראייה, כל עוד ששניהם חווים מיתרון חשוב הכול על פני טלוויזיות הקרנה. שקול וכדלקמן אחר התאורה באזור בעת סגנון מצד טלוויזיית LCD עד פלזמה. יחידת LCD מוכרת לרוב תמונה בהירה 2 שנים בתשלומי תאורה בהירים, ואילו לטלוויזיית פלזמה למרבית איכות ניגודיות כללית יותר המספקת תמונה חדה 2 שנים.

השיטה אצל טלוויזיית LCD עד פלזמה שונה נוסף על כך, והתאורה האחורית הדרושה למסכי LCD לעיתים איננה מוכרת תמונה שחורה אמיתית, בעוד שטלוויזיות פלזמה תכונות לציין יותר טוב כהה יסודי. דרישת החשמל אצל LCD או לחילופין פלזמה היא בעצם במחירי זול, באופן שהרי ככל שהתמונה בטלוויזיית פלזמה בהירה יותר, יידרש 2 שנים מתח חשמלי.