ASP_Web_Hosting

ASP_Web_Hosting

ASP אירוח לוקיישנים
מחבר: M6.net
google.com/articles/web_design_and_development/article_145.shtml
תאריך_נשמר: 2021-07-25 12:30:20
קטגוריה: עיצוב_אינטרנט_פיתוח
מאמר:

אירוח מתחמי ASP מתייחס לחברות אירוח מקומות המציעות תמיכה בשנת ASP (Active Server Page). אם אני חייבת אתר באינטרנט מבוסס תוספים דינמי, עשוי שתרצה להטמיע קוד ASP באתרי HTML של העסק שלכם. אם וכאשר משתמש צופה באתר אינטרנט שפותח באמצעות כמה עולה הכנסת ספר תורה , הדפים בעלי זכאות להשתנות בהתאם לפעולות המשתמש. קוד ASP מורה לרעיון שלך לקשר את אותה דפי החדש של החברה שלכם לארוז דגשים, שבו משתמשים רשאים לתקשר בעלויות דף הדנדש על ידי דלת ושימוש בהגדרות האישיות זה או אחר, אם שהם יש להם זכאות לעשות הזמנות לחתונה אינטראקטיביות באתר האינטרנט שלך.
מהו ASP?
ASP מייצג דפי שרת בנמצא. דפי שרת נפוצים הינם דפי HTML בעלויות סקריפטים ASP מוטמעים צריך מעובדים בשרת לפני שליחת הדף למשתמש. ASP מרשה לעסק שלך או לעצב עמודים כללים על מקור תוספים דינמי, נעזר יכול להתקשר לנתונים במסד פרמטרים, ולקיים אינטראקציה במחיר אובייקטים על ידי מאמרים דוגמת רכיבי Active X או Java.
והיה אם ASP עובד?
אם וכאשר אני מקליד כתובת URL בתיבת הכתובת או אולי לוחץ בדבר דף פירמת כל אחד מבקש משרת האינטרנט להכין משלוח קובץ למחשב שלך; במידה הקובץ היא HTML מובהק, כאשר דפדפן העכשווי שלכם לוקח את אותם דף הדנדש הינה יהיה בדיוק דוגמת שהיה בשרת המעודכן. עם זאת אם קובץ ASP משוגר למחשב של העסק שלכם משרת המעודכן, קודם, השרת יפעיל את אותה קוד ה- HTML; ואז הפעל את אותה קוד ASP. לדוגמא: קוד ASP יתכן התאריך הנוכחי, או גם השעה; ומידע כזו שונה.
מפני מה לדעת מארח חללים ASP
יהיה שלכם לראות מארח חללים שיארח את האתר שלך בשרת Windows 2000. זה הזמן בטוח לארח אחר דפי ה- ASP שלכם בשרת Windows 2000 מכיוון שהם יציבים 2 שנים ורוב רכיבי ASP מייצרים IIS (Internet Information Services), מסוים ל- Windows. עליך וכדלקמן לשקול במידה אתר אינטרנט שלנו מבקר במסד תוספים (למשל SQL, Access) ואז לוודא שמארח האינטרנט של העבודה מציג אבטחה בסוג מסד הנתונים אותם אתר שלכם מבקר.
ZZZZZZ