Autism_Spectrum_Disorder___The_Role_Of_The_Individualized_Education_Program_Team

Autism_Spectrum_Disorder___The_Role_Of_The_Individualized_Education_Program_Team

הפרעת ספקטרום האוטיזם: פעולת אחראי צוות עובדים תכנית החינוך המותאם אישית

616

סיכום:

האבחנה הצומחת בפרק זמן קצר ביותר במוגבלות על ידי פרובלמות התפתחותיות נוקבות הינה הפרעת הספקטרום האוטיסטי.

צאצאיהם המאובחנים במחיר הפרעת ספקטרום האוטיזם הם כמעט מכל הקבוצות החברתיות-כלכליות, כמו והן אוכלוסיות תרבותיות, גזעיות ואתניות. מסיימי הקורס חדשים הסובלים מהפרעת ספקטרום האוטיזם יאותרו בכל קהליה ושכונה הודות ל זיהוי מוגבר של ההפרעה. ומחירה של שנתית משוערת בקרב חינוך וטיפול באנשים הסובלים מאוטיזם …

מילות מפתח:

הפרעת הספקטרום האוטיסטי

מוסד המאמר:

האבחנה הצומחת באופן מהיר מאד במוגבלות בקרב בעיות רבות של התפתחותיות נוקבות הינה הפרעת הספקטרום האוטיסטי.

ילדיהם עלות ספר תורה בעלות הפרעת ספקטרום האוטיזם הינם מכל הקבוצות החברתיות-כלכליות, למשל ואלו אוכלוסיות תרבותיות, גזעיות ואתניות. תלמידים קליינטים הסובלים מהפרעת ספקטרום האוטיזם יתגלו בכול קהילה ושכונה בגלל זיהוי מוגבר של ההפרעה. העלות השנתית המשוערת בידי חינוך וטיפול באנשים הסובלים מהפרעת ספקטרום האוטיזם הינה כ- 90 מיליארד דולר בהתאם חברת האוטיזם באמריקה. אבחון והתערבות מוקדמים הינם גורם אינדיבידואלי בהפחתת סכומי כל טיפול בהרבה שלישים.

ישנן עשר שיבושי התפתחותיות הקשורות בקטגוריית הגג של הבניין של סוגיות התפתחותיות נבלות. הינם כוללים:

1. הפרעת ספקטרום אוטיזם

2. תסמונת אספרגרס

3. הפרעה מתפרקת בילדות

4. חוזר

5. הפרעה התפתחותית מונעת שאין הן צוינה זרה

היבטים מסוימים בקרב הפרעת ספקטרום האוטיזם

הפרעת ספקטרום האוטיזם משפיעה על מערכת מיגון ההתפתחות העצבית. התוצאות הטובות גם מאפייני למוד והתנהגות מובהקים

להפרעת הספקטרום האוטיסטי מתופעל פרמטר ביולוגי / גנטי כללי המייצר עיבודים אורגניים ו / או שמא גופניים תוך כדי כך להאמרה המוח. האפקט הנו עלייה והתנהגויות קוגניטיביות וחברתיות אינם טיפוסיות

הפרעת הספקטרום האוטיסטי משפיעה אודות כאלו במידה ייחודי

הפרעת הספקטרום האוטיסטי לא נובעת מהורות לקויה

הפרעת הספקטרום האוטיסטי משפיעה אודות יכולתם בידי הפרטים לצעד תכנון חושי ולווסת את רגשותיהם

קיימים 6 תחומי גירעון שעומדות לתת את הדעת אליהם כקריטריונים אבחוניים לזיהוי כאלו אלו שיש להן הפרעת ספקטרום האוטיזם, והם:

1. תקשורת

2. סוציאליזציה / יכולות חברתיות

3. אינטרסים מוגבלים

4. שילוב חושי

5. משחק ברשת

כמו זה המאובחנים כסובלים מהפרעת ספקטרום האוטיזם מגלים דרגות קשיים מתחלפות בחמשת התחומים האלו.

מחקרים אחרונים מלמדים שתלמידים במחיר הפרעת ספקטרום האוטיזם מעניקים הבטחה את אותם סימפטומים מוקדמים הכוללים:

חוסר קישור עין

אי משמעות משותפת (תשומת לב לאותו חלק או אלמנט דוגמת דוחף אחר)

עיבוד חושי / מוטורי לא טיפוסי

יעדים ויעדים ללומדים באוניבסיטאות במחיר הפרעת ספקטרום האוטיזם

המתארת את המורה לחינוך כללי להבטיח שלתלמידים הסובלים מהפרעת ספקטרום האוטיזם מותקן מטרות ויעדים שנועדו לקדם טכנולוגיה מתגוררים וילוץ, כישורים אקדמיים והתנהגויות ומיומנויות חברתיות מועילות.

ראוי שמטרות הללו יוכנסו צעיר ויינתנו תשובה כל שנה אחת בתכנית החינוך המותאמת פרטית. זרה מטפלים ביעדים מסוג זה ואפילו עד שהילד בא לנכס הספר התיכון, מותקן אפשרות גדול בשביל תלמידים עשירים הסובלים מהפרעת ספקטרום האוטיזם, שעוזבים את אותן מקומות מגורים הצבע, לא מסוגלים לדור פרטית, להצליח בלימודים או גם לבחור נמצאים.

ספר תורה קטן לאפשר במתן למעט רגיל למסגרת העל-תיכונית, אסמכתת בעל מקצוע ה- IEP (תוכנית חינוך פרטנית) מסוגלת לכלול:

טכנולוגיה יעדים ויעדים קצרי טווח המקדמים פיקוח ביתית וכישורי קיימים עצמאיים

על צוותי תכנית חינוך אישית משנית מוטלת האחריות לאתר רק את התמיכה ארוכת הטווח שתלמידים הללו ידרשו לעצמאות אקדמית, חומרית וחברתית. על החברות לאשר שלסטודנטים הסובלים מהפרעת ספקטרום האוטיזם יש מטרות רבות טווח המפרטות את הנעזר בהוראה מפורשת במיומנויות החברתיות החיוניות הנחוצות שלכל המסגרות הלימודיות, החברתיות ו / או גם איכותן העל-תיכוניות. מסיימי הקורס עם הפרעת ספקטרום האוטיזם נדרש לקבל חזרה הזדמנויות רבות בנגוון גדול הקשרים חברתיים, אקדמיים ומקצועיים לתרגל מיומנויות כדוגמת אלו.

בלב ארגון היתרונות היקר מאד קיים לספק שהרי מסיימי הקורס הסובלים מהפרעת ספקטרום האוטיזם יזכו את אותו כישורי חיים שלכם החברתיים והיומיומיים הנחוצים להם לשם שילוב ממונה בקהליה.

יעדי הדירה המוצעת ויעדי איש מקצוע תוכנית החינוך המותאם אישית מיוצרים מ לכלול:

מתן סטודנטים בעלויות סוגיות ספקטרום אוטיזם בחקר המקצועי ובקריירה

חוויות שיאפשרו אליהם לחלוף איזה קריירות עד מגמות קולג ‘יכולות להשוות להתפתחותם הלימודית וה / או שמא חברתית אינם אחידה אשר בו מתקופת לנצל את אותן יכולותיהם ותחומי הרעיון המרכזי הרבים לחומרי הדברה אלו.

הזדמנויות לקנות התנהגויות ומיומנויות חשובות ו / או שמא העסקה הנדרשות למסגרות תעסוקתיות ו / או לחילופין חינוכיות גבוהות

מקור: בעלי חברת האוטיזם בידי אמריקה

לינק זה הזמן יהיה באפשרותכם לפרסום ללא תשלום באמצעות תיבת המשאבים .