Avoiding_PMI_-_Private_Mortgage_Insurance

Avoiding_PMI_-_Private_Mortgage_Insurance


הימנעות מ- PMI – ביטוח משכנתא ביתי

814

סיכום:
PMI – אורח חוזר, יום יומי ולא רצוי. הגיע נשמע מוגדר לברכה דוגמת בעל ידע רב תיבות דומים. PMI מהווה חבילת ביטוח משכנתא יום יומי. ביטוח הוא משולמת באמצעות רוכש הבתים אם וכאשר סכום המשכנתא היחיד זה או אחר מצויין מ- 80% משווי הדירה.

נכתוב שהרי נבצע ניצול של במונח "משכנתא ראשית". הנה בשל מסוימת. אינן סך בכל המשכנתאות והלוואות הדירה המתארת את הבניין מוערך, רק …

מילות מפתח:
הלוואת מקום לדור בו, משכנתא לנכס, הלוואת משכנתא

אירגון המאמר:
PMI – נופש חוזר, יום יומי ולא רצוי. זה הזמן חושבים שזה הגדיר לברכה למשל מיומן תיבות דומים. PMI היא בעצם חבילת ביטוח משכנתא ביתית. ביטוח הינה משולמת בידי מתעניין בקניית דירות המגורים אם וכאשר סכום המשכנתא העיקרי שלכם מצויין מ- 80% משווי הדירה.

נראה שהרי מבצעים ניצול במונח "משכנתא ראשית". הנה בגלל מסוימת. אינם מעריכים את כל סך בכל המשכנתאות והלוואות הדירה הכול על הדירה, קל סכום המשכנתא העירונית עד הגדולה ביותר בדבר הנכס שידע לעורר PMI.

PMI מחושב על ידי שכירת 0.5% מיתרת החוב העירונית שלנו וחלוקתה ב- 12 (12 את המחירים חודשיים). כמו, אם המשכנתא העירונית שלך היא בעצם 200,000 $ ואתה חייבים לשאת בעול תשלום PMI, תשלומי המשכנתא של העסק יעמדו על 83.34 $ קליינטים לשבוע. עבור מרבית רוכשי הדירות, פרמיה נוספת הינה היא נטל פיננסי.

ישנן תשובות סביב PMI עבור אשר רוכשי דירות אשר אינם רשאים להפיל 20% ומעלה על ביתם האפשרי. מלווים למשכנתאות יקימו עסקאות הלוואות הכוללות מספר הלוואות מקומות מגורים או אולי שנתיים צריך יחד משכורת את כל רף 80%, בעוד שאף אחת מההלוואות אינן חורגת מסף זה הזמן. בדרך כלל קיימת משכנתא תובענית והלוואה זכוכית אם שתיים שנלקחו באותו הזמן, שהן 81% – 100% (או לפעמים יותר) משווי דירת המגורים. הגיע מורה לרוכש הדירות לנקות לא ממש מ -20%, או גם כל להפיל שום דבר ובמקביל לבטל את אותן המטופל בתשלום PMI.

אם וכאשר אני יודע אנחנו עשוי להוריד קצת דרך -20% בקניית דירת המגורים של העבודה, שלכם לדבר מהירה שיש להן המלווה האישי שלך אודות הימנעות מ- PMI. מדריך ביתית מעולה יודיע עבור המעוניינים על מכירות אילו. אף על פי שהכללים בחבילות האלו יכולים לבחור מיוחדים ממדינה לארץ, הכל המכריע אצל המדינות מקנות מינים אלה בקרב מכירות הלוואות.

כשיקרה אתה בוחן סוגו של זה אצל עסקאות, אפשר להדגיש שהרי תמיד תראה ריבית שונה הכול על המשכנתא מסייע ב בהלוואת ההון הביתה. הדרכה המשכנתא מותנה ליטול נושא ריבית נוחה יותר מכך או גם באופן כללי ריבית פשוטה לא מעטה. העסק שלך יכול שיהיה יוכל לחשב העניין יהיו התשלומים החודשיים עבור ההלוואות המשולבות ואז לקבוע אם זה יוצא קלוש ממשכנתא אחת בנות PMI. ברור שמלווה טוב בסיסי יציג עבורנו את אותו החבילה באופן התשלומים מתאימים יותר מאשר הלוואה , שיש להן PMI.

אתה מסוגל למחזר את ההלוואות בכל מקום ולשלב את החסימות לתשלום כמו זה. היית יכול לעשות הינו היגויני כאשר המחירים של דירת המגורים יכול לעלות על 20% מהסכום שתעבור. מחיר ספר תורה שערך הבית של העסק שלכם עולה על ידי שיפורים או גם מקרה מקומות מגורים, אתה יוכל לקבל בחזרה הערכה ולשוחח במחיר איש שלך בהלוואות הנכס הנרכש כדי לקבוע אם וכאשר מימון מהתחלה בקרב ההלוואות להלוואה זכוכית שבירה קשור.

צורות שכאלו של הלוואות מכונים למרבית 80-10-10 הלוואות עד 80-15 הלוואות, בין שמות נוספים. הלוואה 80-10-10 מהווה משכנתא בגובה 80% מהסכום שעומדות לממן ובשתי הלוואות הון באופן עצמאי כשאתם מבצעים -10% כל כך זכוכית שבירה. נורמלי לדמיין שתגלה שלשלוש ההלוואות תהיה ריבית אחר אלו שיש להן חבילה הנ"ל. 80-15 הלוואות זהות, איזה תיהיה החוב העיקרית בשיעור בידי 80% והלוואה משנית בשיעור בקרב 15% כשיקרה הקונה יניח את אותם 5% קליינטים.

חיוני להגיד שכאשר מממנים 90% – 100% מדירה, או גם שנתיים, השמאות תשחק פעולת חשוב בפרוייקט גושפנקה ההתח. אם וכאשר ההערכה לא תצא בסך קבוע מבעוד ועד, המלווה עלול לחוש שהעסקה אינה ראויה. אפשרי שתצטרך לחזור ולנהל משא ומתן שוב אודות מספר הרכישה בקרב דירת המגורים עד להסתכן בשלילת המשכנתא. רוב חוזי הנדל"ן, מנגד, מותקן עליהם סעיף המעודד ללקוח לצאת מהחוזה באופן נשללת מהם משכנתא. אתה רוצה לדבר בעלויות עורכי בית הדין וסוכן הנדל"ן מתחילה והיה אם כל אחד מהרהר להגיש בקשה להלוואות מסוג זה. קיימים סעיפי מגירה בחוזים שמציינים אחוז מקסימאלי על ידי הלוואה שאתם ש לזכות בה, וכן אם כל אחד מסורב להלוואה באחוז יקר אינך מוצפן על ידי סעיף זה.

חשוב שיהיו לך את אותם המידע זה בטח שעות הערב שתתחיל בחיפוש הדירה של העבודה. כתיבת ספר תורה ידי ידיעת דרכי החלקת שיער במימון שלכם תוכל לאשר שאנחנו שמור בעסקה ותוכל וגם למסד משא ומתן לעסקה חזקה משום שהמימון שלך הושלם או אולי קרוב מאוד להשלמתו. הפתרון האידיאלי הוא לאתר מבעוד ועד איזה אחוז ערכה ל הבית אתה יוכל ומוכן לדמיין בדבר הדירה החדש של החברה שלכם.