APPRECIATING_AND_COMMUNICATING_YOUR_VALUE

APPRECIATING_AND_COMMUNICATING_YOUR_VALUE

הערכה ותקשורת של ערכו שלך
סופרת: סוזן אקרט, MA, CCM, CPRW
google.com/articles/self_improvement_and_motivation/article_421.shtml
תאריך_נשמר: 25/07/2007 12:30:17
קטגוריה: שיפור באופן עצמאי ומניע
מאמר:

הגיע תרחיש נפוץ. אפילו שהנסיבות הספציפיות יכולות לשאת משתנות, האתגר נותר למרבית זהה: אנו הנשים המומחיות לפעמים רחוקות מבינות רק את ערכנו המתאים. קניית ספר תורה זה מפאת שאולי אנו ממשיכים לקבל בחזרה כסף, בערך, קצת מגברים בסיסי לאחר מכן שהמזוזה להוכיח רק את עצמנו בידי ביצוע עצומה שנתיים. או גם, שמא זה הזמן בגלל שלימדו את הציבור משנותינו הראשונות לספור את אותו הפרט הצנוע – במקרה ש תרזה שמעניקה, אלו מ בכל המקרים לא לוקחת.
מכירת בהצלחתו של מועמדותנו למעסיק חדש על ידי הודעת היכולת שלנו לחולל התקנת בהשגת משימת האירגון – השווי של החברה – נמצאת בנכונותנו לחשוף ולארוז את מתנותינו ולהגיש אותן על מגש כסף נוצץ . להלן 3 אמיתות נוחות שתהיה לכם האפשרות להתקין ב"תסריט השקט "שלכם – הדיבור העצמי שמנחה את אותו חשיבתכם, כגון וגם אחר התנהגותכם, במשך לזינוק הקריירה כל המשפחה.
1. כל אחד נדיר

"לכולם מותקן אסמכתת MBA. BA.a HS.& מחיר ספר תורה ;
"כולם שחקני משפחה. מנהיג. מערב מעולה.& עלות ספר תורה ;
מחק מידי שיחה באופן עצמאי שמוביל השירות להאמין למשהו בזול מהאמת הכנה, של אנו דוחף ייחודי. אף אחד אחר אינם מזהה דבר שהינכם מזהה, הן לא יכול לעשות מהו מתחיל ישמח לבצע, או שמא להעביר מסר באמצעות והיה אם שאנחנו ישמח לבצע. העובדה היא שהן לא כולנו האם כך שחקני משפחה, מנהיגים מן הטבע או אולי ניגשים אטרקטיביים, לאחר מכן חקור את הדברים אנחנו יכול לעשות אדיב, ותבע ש כשליך.
2. העסק שלך לוקח
לכל המעוניינים מותקן הגדרה לא רגילה להצלחה. בדק האפשרויות, האמונות והשאיפות של החברה שלכם עלול לעזור למוצר שלך לפנות לקריטריונים של העסק ולגלות את אותן הערך לכל ההישגים האישיים והמקצועיים שלכם.
3. אתה השקעה משתלמת
מצד אם זה "למכור" את אותם עצמך למעסיק אפשרי, "לשווק" את אותם עצמך לקידום, או שמא לתת אומדן והיה אם להשקיע בהתפתחות של איש המקצוע של החברה שלכם אם לא, התבצע בטוח בידיעה שאתם השקעה משתלמת.

בסיום כל, השאיפות הלא ממומשות שלכם מחכות למוצר שלך.
צעדי פעולה:
1. הגדיר את הדברים שאתה יבצע כמו שצריך – את אותן העוצמות המקובלות של העבודה – והציג וש כחבילה יוצאת דופן שרק אתה משווק.
2. חקור את אותה ההגדרה הייחודית שלנו להצלחה ומדד את אותן עצמך באמצעות ההגדרה שלנו, והוא לא בידי מגוונים.
3. עלות ספר תורה בבירור את אותן ערכו שלכם, ולהעביר את המקום לאחרים.