Assembling_your_Real_Estate_Investing_Team

Assembling_your_Real_Estate_Investing_Team

בנייה של בעל מקצוע מאמצים הנדל"ן שלך

376

סיכום:

כדי לבחור משקיע נדל"ן עומד בהבטחתו, תזדקק לצוות מתעמת שיעזור למוצר שלך. אספנו את אותם כל העוסקים בנושא שתצטרכו לעזור בשבילך שלכל הנושאים שתעמוד בפניך מזמן ההשקעה.

מילות מפתח:

נדל"ן, השקעה משתלמת, השקעת נדל"ן, עיקול, REO, מחירי מקומות מגורים, אשראי, משכנתא, הלוואת בית, שיש לו נכסי נדל"ן, מנהל מחסן, סוכן, סוחר תעסוקה, קבלן, עו"ד נדל"ן, הלוואות

גוף המאמר:
ישנם 10 התעסקות מרכזיים שאתה צריך ע"מ לנצח כשאתם מבצעים <a href="http://www.biggerpockets.com"> השקעות בנדל"ן </a>, אחד מהם צוות מעולה. שמי אדבר בקיצור על כל מי יכול להיות בצוות המנצח:

1. <span style = "font-weight: bold"> המנטור שלך </ span> – יותר מידי יזם מוצלח זקוק למנטור טוב. מורה דרך. על ידי אימון באתר עין פקוחה של מוצלח שונה יאללה כולנו, כולם זכאים קל ליטול 2 שנים. התחל במועדון ההשקעות המקומי של העסק

2. <span style = "font-weight: bold"> סוכן משכנתאות </ span> – החברה שלך וכרחה מישהו שיש לו הזדמנות לעבוד עם משקיעים נלווים. הינם מהווים יצירתיים וחכמים!

3. <span style = "font-weight: bold"> עו"ד נדל"ן </ span> – חיוני האומנם שיהיה מישהו בצוות שיוכל להמשיך חוזים, ושיש לו את הידע את אותן החוקיות של יותר מידי האמצעים שלכם.

4. <span style = "font-weight: bold"> קצין נאמנות או אולי נציג כותרת </ span> – לשכור אדיב בצוות עוזר לעבור הזמנות בהרבה במהרה. החברה שלך כל הזמן מוכרחה שאנשים יחפשו את אותו נושאי הרעיון שלנו.

5. <span style = "font-weight: bold"> שם לב בהתפשרות על </ span> – סטנדרטי שם לב חשבון (רואה בהתפשרות על מוסמך). איש המספרים שלנו יכול להיות מודע כמו שצריך לתחומי הנדל"ן. בוא מקרה המס, הגיע האדם שיעזור לעסק שלך לחדש את אותן המחיקות!

6. <span style = "font-weight: bold"> איש המקצוע פוליסת ביטוח </ span> – רצוי כל הזמן שיהיה זה נציג ביטוח שיצפה לרעיון שלך אם וכאשר הפריטים פוגעים במאוורר.

7. <span style = "font-weight: bold"> קבלן </ span> – מבצע הפרויקט המוצלח נראה כמו הקשה מאד לזהות, אילו מדי פעם קרובות עושה או לחילופין להחזיר למצב הקודם את אותן קטן מידי הרווח של העבודה. תמלול שיחות מוכרחה מישהו שיעשה ארגון בעת ותקציב!

8. <span style = "font-weight: bold"> חבורה וחברים תומכים </ span> – הגנה וגיבוי של יקיריהם חשובים לכל זמן ומאמץ.

תושבי צוות אנשי ניקיון אופציונליים אחרים:

9. <span style = "font-weight: bold"> סוחר </ span> – מישהו שמפקח האישי

עשר. <span style = "font-weight: bold"> מטפל דירות מגורים </ span> – מישהו שישגיח בדבר ההשקעות של החברה שלכם

11. <span style = "font-weight: bold"> הנדימן מעולה </ span> – מישהו שידאג לדברים הצאצאים שעולים הכול על מקור יומי.

הרכבת אנשי הניקיון הן לא תתרחש בן לילה, אך אחת בלבד יחד, הינם יעניקו לך רק את הגיבוי והעזרה שתזדקק לחומרי ריסוס אלו ע"מ לממש אחר חלומות ההשקעה של העסק בנדל"ן.