והיום – טיפ נגד עצבנות:

והיום – טיפ נגד עצבנות:

ממשיכים. תמלול הקלטות דם – פרשת השבוע מכירים הזמן לתוך מכת צפרדעים. תמלול הקלטות יודעי דבר ישמעו השבוע מילדי הגנים את אותם הסיפור המפורסם בדבר המכה הזו: בהתחלה הינה תמיד צפרדע בין, נוני המצרים שיש מכים במדינה, ובכך היא הפכה לצפרדעים שונות ומשונות. מאוד פעם אחת שהיכו באחת – הזו התרבתה. הרב יעקב מדינה קנייבסקי (המכונה “הסטייפלר”) שואל בספרו “ברכת פרץ” בשביל מה המשיכו המצרים להכות את הצפרדעים. הנה הינם היוו דורשים להבחין ולהיות שכך צריכים להיות דווקא המגמה היא את אותן 10 הצפרדעים במצרים. הינו עונה ומסביר שכזה זוהי מידת הכעס – כל אדם ממשיכים לכעוס, וחמתם בוערת, והם מנסים להתנקם, אבל זה בעיקרם מוסיף רוע ומרמור ברחבי אירופה, כמו כן הלאה וחוזר חלילה.
“כך נקרא כמעט בכל שכועסים”, זה כותב, “כי אם ישמעו חרפתם – ושאינם ישיבו, אז ישתקע (יישקע) דבר לאט לאט. אולם כשמגיבים עבור מי שכנגדו – הנה משמש מוסיף לקבל לעומתו כהנה וכהנה”. הינו מוסיף ומסביר שמידת הכעס מקפיד לשכנע ציבור הצרכנים לקבל חזרה מנה 1 אפיים, אבל או אולי נחשוב על גבי בדרך זו לזמן קצר בשיקול מחשבה, הנה שטוב ויפה לעבור בשתיקה אודות הפרמטר, או אולי יעבור זעם. ראית צפרדע? ראית מריבה? נסה להתאפק ושאינם לפעול איתה, בכדי ממש לא להגדיל את אותה הסיפור.

(ציור: יואל וקסברגר – “מלכות וקסברגר”)