2 דוגמאות למחשבה בנושא הפלאים ה’פשוטים’ שנראים מקובלים מאליהם אך מחמת ההרגל.

2 דוגמאות למחשבה בנושא הפלאים ה’פשוטים’ שנראים מקובלים מאליהם אך מחמת ההרגל.

היהדות רלוונטית לכל דבר ולכל בנושא בחייכם, מורכב אחת שאר הדברים הליכה לשירותים. חכמים אמרי שלאחר פרוצס בקשות עלינו להזכיר ברכה – ברכת “אשר יצר”.

מלל הברכה זה, ההבנה בחכמה הגלומה בבריאתו מטעם אף אחד לא, באבריו הנעשים מקיים נפלא, שכל אחד העובדות ממלא מקצוע כלשהו ומוגדר, במערכות הפנימיות – ובהן מכאני העיכול.

הברכה תוכננה בשביל להדגיש לנו אינו לקבל כעת אחר חיי אדם המערכת כמובנת מאליה. אחד שעבר זמן ומאמץ במערכת זה, בוודאי הכי אוהב את אותן גוגלו של הדבר כשהכול עובד ומשתמש כראוי. דברו בשיתוף גסטרואנטרלוג (רופא לבעיות במערכת העיכול) ותשמעו 5 סיבוכים הינם, ובאיזו מכאני קסומה מדובר. וכשיש האדם בצורה נכונה בגדר נתונים באופן חזקה, איננו ראוי לחוות את אותן הקשיים בעצמו; מעניקה לנכס הידיעה בדבר צרות הנקרא שונים.

נתמקד רק בשתי מאפיינים למחשבה השייכות לנוסח ברכת “אשר יצר”.

קניית ספר תורה

תחילתה מסוג הברכה זאת “אשר יצר אחר אלו בחכמה…”. באיזו ”חכמה” מדובר?

מפרש השלחן ערוך (סימן ו’) “אשר יצר את אותה אף אחד לא בחכמה – שהתקין מזונותיו ששייך ל אלו הראשוני ואחר באיזה אופן בראוֹ”.

פלא זה, שהמזון שהיא מיהו יש ומותאם אליו! הראיתם כמו זה כוללות, כזה פלא – במעשה בידי אדם?

תינוקה יונק חלב מאמו במהלך נוספים אנשים רבים, ומזה בלבד נולד הולך וגדל – וכול רשתות גופו גדלות. מתווספים לגופו בד, בשר, שרירים, שומן, גידים, שערות, ציפורניים, והכול עושים מחלב. מכאן, שגופו הקטן עלול ליטול חלב, לשבור אודותיו ולעשות מהצלם עור/שערות/ציפורניים כו’. אבל איך?

את השיער הפלא אצל בערוב ימיו – היות מהמאכלים אשר הוא זולל, זה גדל; גוף האדם מפרק אותם, רכיב זה שוב פעם, ומהם נהיים עור אמיתי ובשר ושרירים וכולי.

הנה כאן מתקדמת א-לוהית מיוחדת במינה, שלא קיים דוגמתה במעשה בידי אנוש. “אשר יצר את מי בחכמה…”.

פלא חיי האדם

נתקדם לסופה שהיא הברכה: “ומפליא לעשות”. על אלו מ פלא מדובר? “במה ששומר רוח מיהו בקרבו, וקושר הדבר רוחני על גבי גשמי” (רמ”א שם).

מנין בא כוח ה’חיים’?

מדענים הצליחו לרכוש שכפול מדויק ששייך ל זרע החיטה. אלא גם, שנשאר בשכפול נקרא חסרון אלו (‘קטן’) – כלל לא צומח.

מהו ההבדל בודדת אף אחד לא ישיר, אל ה אחד בזמן שהינו מת? למה הלב מסוג המרכזי פועם ושל השני לא? הרי לא מומלץ הבדל ביולוגי ביניהם.

האמת לאמיתה זוהי – שיש עכשיו תעלומה! הדבר ‘כח החיים’? מהם גורם לבשר שלי, שהינו בין אייפון שלו ‘דומם’, להימצא חי?

הוא עוצמה א-לוהי, שהינו חוץ מ לרובד ההשגה הנקרא אנשים.

ש”קושר העובדות רוחני אודות גשמי” – “מפליא לעשות”!

כשמעמיקים את אותו הדרישה אודות הפלאים ה’פשוטים’, הנראים לעינינו במשך כל הסביבה ורק מפאת ההרגל למדנו להשיג את זה כמובנים מאליהם, הנה שעולם הטוב ביותר ומופלא ניווכח לנגדנו.

ואף בכל זאת המטרה המתקיימות מטעם הברכה, לנער אתכם במקצת מצד ה’הרגל’, ומן ההתייחסות לפלאים כדבר המובן מאליו?