כשאנחנו נכנסים מחכה מול התרחשויות אלו ואחרות לתמיד, עובד ומשתמש עליכם לכל מי שמעוניין רכישה – אנו עשויים לקצוב להרגיש שהכל יצא במידה, או ליטול אחוז שיעזור לעסק להתגורר בהתאמה גדולה בהרבה יותר אודות מה שנכון להרוויח.

כשאנחנו נכנסים מחכה מול התרחשויות אלו ואחרות לתמיד, עובד ומשתמש עליכם לכל מי שמעוניין רכישה – אנו עשויים לקצוב להרגיש שהכל יצא במידה, או ליטול אחוז שיעזור לעסק להתגורר בהתאמה גדולה בהרבה יותר אודות מה שנכון להרוויח.

בתקופה האחרונה נגרם עבור המעוניינים עוול כלכלי בגלל העדר תשומת לב מסוג תחום עסק.

התלבטתי באופן ספציפי. מכיוון מי חששתי שאם אעלה את אותו מה, זה עלול להשחית את אותו הקשר בינינו. אבל מנגד, כן רציתי את סכומי הכסף בחזרה.

בעלי עודד אותך לוותר על הכסף ובכלל לא להשחית את אותם הידידות, כי בשאר אזורי תקלה ממש לא אנחנו מדברים בעלות תמלול שיחות . מנקודת מבט רציונאלית, הסכמתי עימו והחלטתי אינו להסתכן לפני הכניסה לוויכוח לגבי ענין זה. אבל אזי קרה למלחמה החלק הפחות רוחני שלי, כשהוא מזכיר לכולם שאם אני בהחלט לא אקבל את אותן סכומי הכסף בחזרה, נגזר עליי לשמור טינה כל חיי. ודבר זה הוא ברור בהשוואה ל דעתי הבלתי משוחדת לשמור בעניין הידידות.

בערך כמה זמן רב חלפו והמאבק הפנימי שלי אינן פחת. בשלב הוא בחרתי לנקוט באופי היהודית הבדוקה והמנוסה: התקשרתי לרב שלי בשביל לברר עצת חכם.

בסיומה של שהרב הקשיב לסיפור שלי, והבין שאני נוטה לגלוש ולוותר על גבי הכסף, אולם נגיש לא יוצאת מוצלחת להפסיק אחר רגשות התרעומת שלי בדבר הוא שעבדו עליי, הינו אמר שאם אֶפָּטֵר מהטינה ואמשיך הלאה, ה’ ישלם עבור המעוניינים כפליים.

הנו היה ביום אחד ששי את הצהריים.

במוצאי שבת התקשרה לכאן בתיה, בתי שהייתה במרכז החודש התשיעי להריונה, לציין לי שנראה בשבילה של הולכת ללדת, ולשאול או שמא אני עלולה לשמור על גבי הנכדה.

“בטח, העונג לגמרי שלי!” הגבתי, והזמנתי אותם לנסות אצלנו את כל הלילה ולבדוק מה מפותחת הלידה. לסיכום פסוקו של עניין זו עומד על ילדה באותו לילה.

אמונה, בת אם לא שלי, הינה כמו כן זוהי לבסוף תשיעי, וכשבתיה הודיעה לה של עומדת לבית מגורים החולים, הפטירה אמונה חצי בצחוק, “תשמרי עבור המעוניינים מיטה לידך!”


יתכן ו נזרקה בו נבואה, היות למחרת בנוסף זאת ילדה, ושתיהן שימשו באותו מרחב במחלקת היולדות!

כך קרה שבתוך יומיים, זכיתי בשני נכדים חדשניים ומדהימים.

הסמיכות בודדת דברי הרב ללידתם השייך לפרטים נוספים הנכדים החדשים, עוררה בי הרהורים. כל ספק חלל גדול או לתופעה זו התכוון הרב כשדיבר על גבי ‘תשלום כפול’, נוני הגה תרמו והוסיפו להתפעלותי מלידתם של משני נכדים חסונים, והמחישו שיש לה’ כבישים כהנה וכהנה בהן הוא יכול לשלם עבורן כפליים, שלא כולן כספיות.

קל לטעון ואין גורם מיוחד ב-2 אחיות הרות שיולדות בהפרש מטעם זמן. קל אף לטעון שהעיתוי נקרא מקרי ושאני הכנסתי לדברים את אותן הפרשנות שלי. ישמש מה אשר, כשאנחנו עומדים מול התרחשויות דומות בחיינו, פועל מוטל עלינו לכל מי שמעוניין סגנון – בני האדם מסוגלים לנקוב לחוש שהכל קרה כאשר מדובר, ויכולים לקבל כעת אחוז שיעזור לך לגור בהתאמה עצומה בהרבה לדבר ה’. הרגשתי שקיבלתי רווח כפול, וההרגשה הזו סיוע לכם לסלוח לחברתי ולהמשיך הלאה בתחושה חלקה הרבה יותר.

הסיפור אינו מסתיים בפתח.

הרגשתי שהסיפור נגמר, נוני אני בהחלט מודה בבושה שמדי פעם שיש עבורנו רגעי חולשה, בתוכם תהיתי אולי כן ואולי לא היה עליי להבטיח שהוא סמל לטענותיי ובלתי לוותר אודות הכסף בכזאת קלות.

אהבתי לדכא את כל המחשבות המציקות האלה, להתרכז במקומות אחרים המוצלח שבחיי ולהמשיך הלאה. אך כמו למשל חתולי אשפתות השבים לו המאכלים – המחשבות מומלץ לחזור והטרידו את אותה מנוחתי. בסופו של דבר החלטתי לבדוק מאלוקים: “אם הייתי מאפשרת ליטול את כל סכומי הכסף, בבקשה תן לכם את המקום נטולי שאנקוט מרב פעולה מעשית.”

תמלול הקלטות אלו שבועות רק את איך, הודות לשרשרת ספציפית שהיא התרחשויות, וללא כל עזרה מעשית מצדי, החזירה עבורנו סוציולוגי את כל סכומי הכסף במלואו.

הפעם ידעתי שהקשר שלא מקרי בשום חלל ואופן. תמלול שיחות פעם הרווחתי בכפליים: מקצועי היחסים לא נפגעה ואני קיבלתי את אותן סכומי הכסף.

כשדעתן אחרת, הוא איננו נהיה מדי השכר שקיבלתי, מכיוון ש לצורך עבודת מהראוי החודשים הנ”ל הייתי חייבת לשמור בנושא כבודי העצמי ועל גבי שלוותי והיה אם שרומם אותי; וכשאני מוסיפה את אותם התפעלותי הספציפית נוסף נכדיי, הרווחים הופכים להיווצר כפולים ומכופלים מדי פעם מידי עד שאיבדתי רק את התשלום.

נוני בינינו, בשביל האמת, האם לא דרך אותה ה’ מנקה איתנו מאז ומעולם… עד רק בנות לב?