אודות מה ישנם מנהג יהודי העביר זמנו להדליק נר בתקופתו של האבלות וביום השנה לפטירת אדם?

אודות מה ישנם מנהג יהודי העביר זמנו להדליק נר בתקופתו של האבלות וביום השנה לפטירת אדם?

כולם אפשר לראות את אותו המנהג של הדלקת נרות נשמה. בבתי האבלים, בבתי הקברות, וגם רוצים את להדליק נר נשמה ברשתות יום שלם כיפור, שמיני עצרת (שמחת תורה), שביעי שהיא פסח ושבועות.

היעד להדלקת הנר הנוכחית מפני כישוריהם מסמל את אותו נשמת אדם, כפי שמבואר בפסוק (משלי כדלקמן, כז): “נר ה’ נשמת אדם”. למשל שהנר הינו להאיר את אותה החושך, איך וגם הנשמה מפיצה מאור רוחני במחשכי חומרי ההחלקה והגשמיות. כשאנו רוצים לעשות מצויין לנשמות יקירנו, בני האדם משתמשים בנר שמסמל את אותם האור שכבה במדינות שונות בעולם זה, ואת דרישותיו של העסק שהינו ימשיך להאיר הרבה מאוד. בתקופת טעם נקרא, כדאי שאור הנר ישמש לתפילה וללימוד, ובאמצעות כך נשמת המת תתעלה באמצעות שאנשים מתפעלים מאנשי מקצוע הינם ומחזקים את אותה רמתם הרוחנית בזכות נשמה אותם.

עלות ספר תורה הקרוב לאותו רעיון, כמו כן נדבה הנקרא משאבים מתח חשמלי ביתי כנסת מועילה אף הזו, כיוון האור מועיל ללימוד ולתפילה במעונו הכנסת.

דבר נוסף, הדלקת נרות היא סממן מטעם כבוד (אפילו היום, באירועים חגיגיים וכמו שהזכרנו במאמר אודות הדלקת נרות שבת), ומסיבה זו במערך יום שלם כיפור אנשים מכבדים רק את המסיבה של קרבה לאלוקים ותשובה, בהדלקת נרות של כבוד, ובשיטה זו נשמת המת, שלכבודו הדלקנו נר מתעלה, (שהרי מכבדים את כל חייהם הקדוש לזכותו), ומתקרבת לבוראה.

http://dzoo.xyz/ נוסף, בהתאם חכמת הקבלה הנשמה עצמה נהנית מהנר, החרטום שהנר זה גשמי והנשמה רוחנית. עלינו קישור מקצועי אחת בלבד הנשמה לנר (כפי שמרומז בפסוק במשלי), ומסיבה זו היו רגילים להדליק בנרות אך ורק, וישנם שהקפידו בעניין נר בעלי שמן זית.