הכוח להמתיק את המר ולרפא פציעות

הכוח להמתיק את המר ולרפא פציעות

אִייָר הוא למעשה החודש שאחרי ניסן ויציאת מצרים. בילויים נשגבים ומרוממים!

אייר ייחשב לשבוע הזיו, הקרינה, הזוהר וגם ההנצה (תחילת הצמיחה) במסורת היהודית. או נעמיק להקדיש תשומת לב בשמחות שהתרחשו בחודש הוא, חאפר להבחין את אותו כוחו המזוהה.

קריאת המכתב
נטולי מיזוג למקומכם במפה הפוליטית, הוצאת מכתב מנשיא ארה”ב, על אודות נייר מכתבים רשמי המתקיימות מטעם הנכס הלבן, הנו אירוע טוב במיוחד. כל ספק או אולי תפהקו כשתקבלו אודותיו, ולא סביר שתשליכו את השיער לפח האשפה ותשכחו מכול הדבר. ללא כל ספק תפתחו אותו ותקראו את השיער בעיון. ואם השפה תהיה שאינה חד או אולי מליצית יתר על המידה, מצד הסתם תעשו מהמחיר הריאלי קושי לדעת בוודאות את אותו משמעותה שהיא כל מילה, אף עד עבור הדבר יהיה יש עלינו לגייס את אותן גיסו שהיא חברכם הטוב, הדובר אנגלית דיפלומטית שוטפת. אנחנו מבינים את כמו שצריך לכוח החבוי מאחורי כל מילה שהיא הנשיא.

יציאת מצרים והארועים שהתרחשו בעקבותיה, גרמו לבני מדינה ישראל לראות שמץ מאהבתו של האל כלפינו, ולקלוט את כל כוחו וגדולתו. קל לומר, שהיינו כראוי לעיין את כל המכתב אשר ממנו, התורה, בהקשר משמש. כשהגענו ל”מרה”, בראשם חודש אייר (שיצא ביממה שבת בשנה שבה התרחשה יציאת מצרים), היינו כראוי ליטול אחר איך המלך.

נוני בכדי כדי להתארגן לזאת כן, נהיה מה לעשות ב-2 פעילויות נוספים: האדם ניסויי, אחר אינטלקטואלי.


כשהגיעו בני ארץ למרה, גילו קוראים לי השתייה היחידים בטבע יכולים להיות מרים. איתן נצטווה לפתור את בעיית מסוג עץ אל המים, מקצועיות שהמתיק בכל זאת מייד באורח ניסי. היינו בדירות מיד מודעים לתופעה שאלוקים בקיא בכל שיער, והנסים הקודמים היוו עדיין טריים בזיכרוננו. או שמא כך, הדבר הוסיף לך עדיין נס?

נס נקרא נעשה משל לזה שהחיים (שהמים מסמלים זה כמקור בכל אמא אדמה הגשמי) לעתים נראים לנו מרים , נוני בעזרתו מטעם האל דברים יש בכוחם להיות שונה, ומגיעה המתיקות.

עליכם מרחק בודדת ייאוש למרירות. קול הייאוש אומר לנו: “אתם ממש לא שווים שום דבר, החיים הרוסים. לכו לישון, תאכלו שוקולדים, תשכחו מהעולם.”

קולה שהיא המרירות (במובנה היהודי שהיא המילה ולאו אך ורק בשימושה התועלת היום) מתחלף מאוד. נקרא אומר לנו: “אתם איננו רצוי להגיע אל שיש להן מה שקורה ולסבול בדממה. ירקו החוצה אחר חוש הטעם המר שהחיים חילקו לכל אחד. התעמתו בשיתוף האתגר שעומד בפניכם. קדימה!”

כאשר מכובד לעצמנו ולהיות מרירות על אודות הגורל שנפל בחלקנו, כל אדם נתקעים מפעם לפעם. אנו רוצין בניה מחדש, וכדאי שלא יהיה יודעים מהם לבצע אודותיו. היהודים ראו באותו זמן במרה, שעליהם לזרוק אל המים את כל מעץ הדעת הקדום, על אודות הטוב ביותר והרע בו. בשפה רגילה, חיוני לחוש בגלל ש עלול בנו: במקרה ש גדלה נגדנו ברירה, כל אדם יוכלו לבחור בהחלטה שלא מושפעת מרגשות סובייקטיביים.

כל מה נדע שבחירותינו נכונות? ככלות הכול, כל אדם, אנו בפיטר פן, יכולים לטעות: שישנם את כל המוצלח ברע הנורא מאוד, ועשינו את זה לעתים. אנחנו יוכלו לצפות את אותן הברירות הטהורות והאמיתיות בהקשר שלילי, או גם אינו תואמות לתוכניות של העסק.

אם כן, אלוקים רצה לספק לכל המעוניינים הרבה יותר ממכתב חתום וסתום, ולפיכך הודיע לכל המעוניינים שהמידע קיים עבורנו: הינו נתן לכם לטעום מבין התורה לפני שניתנה לכולם, כדי שנוכל להתענג על גבי מתיקותה. במרה הציג נגדנו האל 3 מאנשי מקצוע, שכל אחת מהן אוצרת אותה קטגוריה תמה של החוקים היהודי. לפי המהר”ל מפראג, נבון התלמוד והקבלה מימי הביניים, מהמדה פעם אחת מהן מתייחסת להיבט את אותה השייך הוויתנו: הגשמי, השכלי והרוחני.

שלושת המשאבים
כללים – אלה המצוות הקשורות לזהותנו הגשמית. המידע הטמון במהלכן הינו שלכל דבר ברחבי אירופה הגשמי עלינו מקור רוחני, ושאנו רשאים למצוא משמעות ונצחיות למעשה הגשמית – בענף בנאליות וניוון. לחדר באיזה אופן יש עלינו להבטיח לאלוקים להנחות אותנו מעבר לראיית המציאות בפועל הרגילה שיש לנו. בני האדם שבויים בזווית עיניים של החברה שלנו, הנובעת מהזמן והמקום בם אנחנו מצויים, ומסיבה זו לעולם אינו מוזמנים להגיע אל מעבר לחבילה הגשמית העוטפת את הפרקטיקה הרוחנית.

במרה הורישו לכם את החוק המרכזי שנותר לנו – הטקס המסתורי השייך הפרה האדומה. יש עלינו הטוענים שזוהי המצווה המוזרה והחידתית ביותר מכל המצוות בתורה כולה. הנוכחית היוותה דוגמא למצוות אחרות כהנה וכהנה (כמו הכללים של הכשרות) שלא מתפרשות בקלות רבה. אסור כוונה מה היות מטרתן הנקרא מאנשי מקצוע אילו הייתה אך ציות לאל (סיבה מומלצת כשלעצמה). המשמעות של דבר הזו שאנו משתחררים מצד שצריך לכופף כל דבר על ידי זה שיתאים לקופסה הקטנה הקרויה “הראש שלי”, או גם לדחות את השיער מכל וכול.

כאשר נימוסי החלפת למידע המוגבל העומד לרשותנו, אתם מסוגלים להתעלות הצלחת לגשמי.

עדוֹת – זה המצוות המנציחות אירועים. רגשותינו ותודעתנו הרוחנית מבוססות על גבי אחסון. העדוֹת מעניקות לכם לשמר זיכרונות בעזרת פירוש רוחנית. קניית ספר תורה ניתנה לכל אחד במרה. תחנה זאת והלאה ניתנת לך עיתוי להוסיף שכנראה אנו יצירי ה’, ושיש לנו מחיר המוטמע בנו, מעצם קיומנו. אינם היחידים, בצורה זאת. אנו בפיטר פן שאולי אנו נתקלים הנו ביטוי לרצון אלוקי. כשאנו חיים היגד הינו שבוע-שבוע, הכול משתנה. אתם מגלים לבד את אותו הנחישות הרוחנית הדרושה לחיים בעולם הזה שבו לכל דבר יש צורך מעמד.

הקטגוריה האחרונה זו משפטים – כללי צדק. במרה העניק לעסק ה’ את אותם מרבית כיבוד אב ואם (לפי דעה מיוחד, משפטים הם ככל הנראה כללים מתווים למערכת שפיטה הוגנת). כללים אלו נקבעו באופן אינטלקטואלי, שכלי. ככלות כל מה שצריך לדעת, אף אחד אינם מבקש להישפט במשפט שדה בלי שופט צדק, או להיזנח דרך ילדים צעירים שגידל באהבה ומסירות. התורה מייקר את אותם המצווה מהרובד השטחי השייך כוונות נחשבות, כשהיא מוסיפה דקויות ופרטים והופכת אותה למצווה ברורה ומוגדרת. שופט איננו יבכר את אותם העני בדבר פני העשיר בשביל לשפוט את כל המקרה לאורך מיטב הבנתו המשפטית. צאצאים מוצאים לנכטון לדבר להורה בכבוד, בעצם או יכולים להיות מעוניינים שההורים שאיתם מכירים שטויות.

שלוש קטגוריות אלו מגדירות את הציבור יחדש כעם. נזקקנו להן טרם תקבלו את אותו התורה. אלו הכינו ציבור הצרכנים לקריאת דברי המלך. זהו זיו! איך נפתח ניצן! ברגע שהחלה החמה להדרש, והפרח התחיל לפרוח, לא רצוי ידי חזרה. השינוי התרחש. בגלל זה אמר ה’ ליהודים שיצאו ממצרים שאם יצייתו לחוקותיו, אלי לא יסבלו מהמחלות שהשית בעניין המצרים.

טיפול

גורל היהודים אינו מתקשר בגורל המצרים. המצרים לא היו יוכלו לראות מאוד משמעות עד מעמד שהינו במחלותיהם. עבורם, הגה התרחשו “סתם כך”, והמשמעות נשגבת מבינתם מטעם בני אנוש. לפני בני העם היהיודי, אמא אדמה הנו מושלמת תמידית מתחדשת, מלאת ייעוד, פוטנציאל וחמלה נסתרת, אפילו בעיצומה הנקרא מחלה לא קל. לפי הנביאים יכולנו להתקשר לנביא ולבקש ממנו ליצור לכל המעוניינים את אותן סיבת סבלנו. או שמא אז יכולנו להתמקד בתיקון מוקד הסבל, בשטח להפנות את אותן משאבנו לתוך ביטויו החיצוני.

באייר הבטיח אלוקים שמחלותינו שלא הינם שרירותיות. בו החודש הוא למעשה ותיק תיבות השייך הייתי י’ (השם) רופאך. זהו חודש טוב בייחוד לריפוי.

המן שירד מהשמיים והזין את אותם בני מדינה במהלך ארבעים שנים במדבר, כבר החל לרדת בחמישה 10 באייר. למזון נולד שימשו שני תכונות מופלאות: בצורה רוחנית נקרא חיזק את המודעות לה’ ומעורבותו בקיומנו החומרי. הוא נעשה מומלץ כהכנה לפני שירותי עבודה. היה עלינו להגדיל פרסומים ולראות או אולי אי אלו ה’ משותף בחייכם, ועד ל 9 מעשינו משפיעים על גורלנו. המן גרם לכך שאהבתנו הרדומה לה’ ואמוננו שבו יתגלמו בתלותנו היומיומית במזון שסיפק לכל מי שמעוניין. כמו כן בהסתכלות על גשמית, נקרא זה כיבוד מושלם: הוא לא גרם למחלות. גם כן הוא גרם לעסק לפרוח כעם.

ל”ג בעומר

חייהם השמונה 5 באייר נקרא “ל”ג בעומר” – היום השלושים ושלושה (ל”ג) בספירת העומר. הדבר העומר זה בהחלט ומה בעל שם טוב ביום אחד הזה?

ביממה השלישי השייך חג הפסח הקריבו בדירה המקדש את אותה “קורבן העומר”– קורבן אשר הוא עומר כל מי הנקרא שעורים. בעולם העתיק, שימשה השעורה למאכל בהמות. קורבן משמש, שלווה בצורה ובכמות, מסמל את אותם העובדה החשובה שגם עד היינו חופשיים מההבטים גשמית כשיצאנו ממצרים, לפני אינם היינו מפותחים מבחינה רוחנית. בשבועות מקריבים רק את קורבן “שתי הלחם”, מקמח חיטה אשר הוא מעולה יותר. התפתחנו וכעת אנחנו מוכנים לקחת את אותם התורה.

מאותו יום שהיא קורבן העומר, מצווה אנו צריכים התורה לספור 5ר0 ימים – מפסח או לחילופין חג השבועות (על אף שידוע לכל אחד, בוודאות, 5 הימים ביניהם), כדרך להציג אי אלו אנחנו מצפים ומחכים שמקבלים “המכתב” – משמש התורה, שקיבלנו בשבועות. ספירה זאת שהיינו סופרים בפה בשאר אזורי יום שלם נקראת “ספירת העומר”, על אודות בו תחילתה.

תקופות עם סיומה של הוצאת התורה, בשנת 2011 בשנה, הכתה מגפה מסובכת בתלמידיו מסוג רבי עקיבא, חכמי התורה הכבירים הנקרא את המקום דור. בערך שלושים אלף הדבר מתו, ונוצר בית תרבותי שראוי שימש להוביל לאובדן התורה שבעל נמצא כולה. אבל לרבי עקיבא שימש מספיק עוצמת לפתוח מאריך בעזרת גרעין השייך חמישה תלמידים. המגפה פסקה ביממה השלושים ושלושה (ל”ג) לעומר. לאמיתו מטעם מהו אנשים חוגגים יום שלם זה, כי שמשמעותו הזאת שהמסר – המכתב – אלי שלא יאבד.

אחד מאותם חמישה בוגרים שלימד רבי עקיבא היה רבי שמעון בר יוחאי. על אף שהרומאים רדפו את הדבר או חורמה (מה שאילץ את אותם רבי שמעון להתחבא במערה בגליל לצורך ביצוע 13 שנה), נהייה רבי שמעון בר יוחאי לאחד המאורות הגדולים בעם ארץ. הנו ערך את אותן טקסט הזוהר, הבסיס המיסטי השייך היהדות, תורת יסוד. יש המשווים את האור ששפך לגבי ההיבטים החבויים בתורה לתפקידו של משה רבנו במתן התורה.

עת השנה לפטירתו הינו ל”ג בעומר. רובנו שוקלים לגבי מספר ימים הולדת כעת חג, ואפילו לא לגבי יום שלם פטירה. אך היוולדות אינן הישג חשוב. מספר ימים פטירתנו זה מספר ימים השיא מטעם הוויתנו כבני אדם. הצדיקים מתעלים ממחיר השוק קיימת לגבהים חדשים, ולמעשיהם משמעותית יותר ויותר השפעה אודות האתר בטבע שהם מותירים מאחוריהם. בדיוק בגלל זה, ל”ג בעומר גם כן הינו ימים שהיא זיו ופריחה.

רבי שמעון בר יוחאי הבטיח לתלמידיו שיתפלל לכל מי שישתטח על קברו במירון ביום אחד השנה לפטירתו, ויצטרף אליו ביממה חגו. מהמדה קיימת מתרחשת במירון הילולה עממית רחבת ידיים. בשנה שעברה נשבר שיא, ומספר הנוכחים הרים בנושא רבע מיליון. עד תשאלו בני האדם במה אנחנו מדברים על, תקבלו אפשרויות דומות. יש שבאים להתפלל, יש עלינו שבאים לחגוג, נוני כולנו יודעים לגבי אחד: העם היהודי וכולי פורח.

מזל

מזל החודש נולד שור הלוחך עשב. זאת חיה עצומה, שמאפשרת יצירה של עיצובים מיוחדים עוצמה רב (החיה החזקה באופן מיוחד פעם בע”ח הבית), כשהיא אוכלת, עומדת ומתפתחת.

ל לעסק אייר נהדר!