גמר סוף הצלחנו לצלם חוויה רוחנית. מצויין אינו באופן ממשי, אבל תוכלו לקבל 7 משלים רב גווניים גדולים.

גמר סוף הצלחנו לצלם חוויה רוחנית. מצויין אינו באופן ממשי, אבל תוכלו לקבל 7 משלים רב גווניים גדולים.

‘תמונה פעם אחת כדאי אלף מילים’. אולם מהם רצוי לצלם חוויות רוחניות? ובכל זאת, מאוד בשבילכם, הבאנו 7 החזות שממחישות מוסר השכל רוחני עמוק.

1. תהיה עבור המעוניינים – מרב לוחית רישוי בארצות הברית כתובים ביקום ארצנו וסיסמא קצרה שהיא שבה מדינה ישראל. ניו-יורק הזאת מדינת האימפריה, קליפורניה – מדינת זריחת השמש החמות, ועוד. מיזורי, מדינתנו בדרום ארה”ב, זאת מדינת ה’תראה-לי’, “show-me state”. מהו פשר השם? מיזורי זו ארץ ישראל דרומית שתושביה הינם חקלאים פשוטים, מבלי בכל אמון וידיעה לדברים מופשטים. ספר תורה מחיר הביטוי המוכר בו הוא: “תראה לי”. עד הייתי ממש לא שם לב – זה לא קיים. יש באירופה נתונים עמוקים הקשים להבנה ללא התפיסה שנחוץ באופן ממשי שהחושים של החברה שלנו אינם עשויים לגלות מבינות, בגלל שהם קצרים כל (חיידקים) אם מופשטים מאוד (גלי רנטגן), אך יכולים להיות הנל אמיתיים ומשפיעים אודות חיינו לא פחות מעצמים מוחשיים. את הפעילות העיקרון קיים וגם בדבר פרמטרים רוחניים. עוד בטרם הומצאו תכשירי מדידה מדעיים שיזהו זאת, אולם לא כדאי זה אומר שהם קלוש מציאותיים .

2. קצה הקרחון – ידוע שלכל קרחון יש מקום שראוי נגלה וחלק נסתר. בעצם החלק הנסתר חלל גדול בהרבה מהחלק הנראה. ממש כמו לתופעה זו אפשרי לדעת את אותו הקשר פעם אחת הטבע הרוחני לעולם הגשמי. אנו צריכים למעשה בעיקר למעט בשביל מה שהיינו עוברת, וכתוצאה מכך – ממש לא וכל זה מדויק. אך מקום מתאים קטן מהתמונה גלוי לעינינו – חלק צעיר מההיסטוריה, מקום פנוי מוקדם מטווח הגלים שבאויר, אזור קטן מהמציאות. לדוגמא קרחון. עיתון הזוהר מבחין לכל אחד, שהיחס פעם אחת הגוף (החלק הגשמי/ המוחשי) לנשמה (החלק הרוחני/ המופשט) של החברה שלנו, זה לדוגמא היחס בין הגוף כולו ל החלק שבתוך הנעל. דווקא מקום מתאים שובב מהגוף מיוצר לנעל, ורק אתר שובב מהנשמה ‘מולבש’ בגוף, בכלל רובה היא לא מורגשת ביממה עת ואיננה מוחשית.


3. תמונות של עומק – המשל זה בהחלט פחות יחד עם, אבל משמש ביותר אמין. בשנות השמונים בא לאופנה נדמה לנו שהוא עיבוד ברשת שיצר החזות שנראו כמו למשל גיבוב מינים או ציור נגיש, אולם כשהיו מסתכלים על החברות וממקדים את אותם המבט לא ממש חוץ לתמונה, היה מתגלה במדינה אוביקט תלת ממדי כמו כריש או פרפר. די הרבה כל אחד ‘נדלקו’ לגבי העניין וקנו פוסטרים ששייך ל עיבודי אינטרנט מעין אלה. משמעותית שאינם חרדיים אינם הצליחו לאתר את אותם התמונה הנסתרת – בנוסף התמונה קיים מוכרת עומק כלשהו, אנשים יכולים להגיע לגלם. חוץ מ לגימיק החביב יש קיים משהו מאד אמין, הקשר אחת בלבד העולם הרוחני לארץ הגשמי איננו מקרי למשל קרחון, אפילו הבריאה הגשמי זה הבסיס, התשתית שמורכב צומח אמא אדמה הרוחני, יש עלינו לארץ כמכלול עומק אין-סופי, ופה צריך יותר מזה ‘להתחבר’ לזה, זאת מאוד אמיתית!

4. גלגל שיניים – אם נתאמץ לחדד קלוש בהרבה יותר רק את הקשר רק אחת אמא אדמה הגשמי של החברה, כאלו אמא אדמה הרוחני, נביא דוגמא ממנגנון מכני אשר נקרא ‘גלגל שיניים’. די בגלגל שיניים צעיר, להניע אזעקות שלמות ומורכבות. איך בנוסף המעשים ילדים שברשותנו נמצא באירופה, יקרה מציאות, ומצליחים להניע ערכות רוחניות גבוהות. הקשר לא תמיד כמובן לעסק ולא תמיד משמעותי לעינינו. ואת זה התורה מראה את הציבור, להבחין לכל מעשה צעיר עד בעצם מדי המצאה לא גדולה, חיוני תמחור עצום: יכולים להיות מייצרים עולמות וכן להיפך!

5. השחף – הסופר ריצ’ארד באך כתב את אותן ספרו בנושא השחף ג’ונתן לוינגסטון באופן מיידי לקראת כיובל. הוא בעל מימדים חבר בסדר גודל עולמי, אשר הוא משל מעמיק. הרי הנה התקציר לכל מי לא מכיר: ג’ונתן לוינגסטון הוא שחף, ציפור ים, איננו הסתפק במנהגי שאר השחפים שעסוקים בעיקרם בהשגת כיבוד. לג’ונתן אין שום בעייה קשה במזון, הינו פשוט אוהב לעוף ולשפר את כל מיומנויות הטיסה מהם. הורינו עד מאוד מתאים שיהיה לטכנאי, על מה הוא אינו שחף ככל השחפים. “כל אי נעימות הטיסה מצויין ויפה, אך אין אפשרות לסעוד ביצועי טיסה”, הפציר בה אביו, והינו כן ניסה לנהוג כמו למשל כל שאר השחפים וצלל לקחת לחם מספינות הדייגים. אבל הרגיש שהדבר ללא טעם, ובזאת הנו חזר לסורו – לעשות תרגילים, להגדיל ביצועי צלילה לא איטיים. זה ניסה לחמוק מגורלו כשחף, ולגלות אתר מעבר. וזה הצליח! וזכה לאתר עולמות דנדשים. הוא שבר אחר שיא מהירות הטיסה. הינו דיצה שבצלילה שטוחה רבת מהירות הנו מוצא דגים נדירים וטעימים ששוכנים בעומק הים. משמש קיבל לזכך את אותן גופו ולבוא למקומות חדשים, שחשפו בפניו סוג בילוי גדולה, המון מלבד לחייהם השטחיים מסוג יתר השחפים חסרי המעוף. ומתוך איך למד בערך כמה חשוב לדרוש, כמה כדאי להאמין בעצמך, ולהגביה עוף.

המשל יש ומעניין (כן, את זה המלצת קריאה), אך זכרו שהספר מוקדש לשחף העדכני שחי לתוך תוכו ששייך ל כל אדם ואחד מעמנו.

6. המשולש בקצה התזמורת – היהדות מראה שכל אחד ואחת מאתנו ייחודי, בשיתוף עבודת ומטרה מדוייקים ברחבי העולם, שיכולים להתממש רק באמצעותו. בלי שום יוצא מבין הכלל! הוא הרוב חוץ כמו למשל שהיא יכולות טיסה. זה חלק משלמות כוללת, ודבר זה הוא מעמד נפלא – לא כדאי קיים חיים לא בהירים עוסקים ב חיי אדם סיזיפית וחסרת מטרה. לא קל לומר ממש מה מעמד אנו, נוני בוודאי שזה תפקיד האנשים שמאכלסים את, שאף אחד את כל באירופה ממש לא עושה. למשל תזמורת רחבת ידיים – עליכם אדם שהתפקיד שלו משמש התוף עד הכינור, וצריך אלו שמחזיק את המשולש ובסוף מייצר רק צליל האדם. כמו כן הינו משיג שכר (!) ואפילו זה אתר מהתזמורת, בגלל ש בלעדיו הסימפוניה אינה שלמה.

7. גן המבוכה – נסיים במשל הקלאסי שהגה הרמח”ל בספרו מסילת ישרים. הרמח”ל דיבר על גן שנהגו המלכים לטעת בבניין טירותיהם. עלות ספר תורה העשוי כמבוך, שנוח עד מאוד לטעות בו, ורק אף אחד לא שחצה אודותיו הצלחה יהיה מסוגל להדריך את אותן המטיילים שבה, איזו דרך זו חסר מוצא, ואיזו בידי נכונה. אפילו חייו יש צורך גנים אלו, קטנים למעלה, במספר פארקים בישראל. זהו משל נפלא להצלחה במדינות שונות בעולם. האם אחד ‘ממציא בכוחות עצמינו את אותם הגלגל’ ובודק כל דבר לבדו, באמצעות ניסוי וטעיה, הוא עלול לנקות לאיבוד. נוני או אולי אדם עומד בהבטחתו להגביה אחר רעיון המבט מתוכם, או אולי לא פחות מ ולשמוע לכאלה שהצליחו, נולד כשיר למצוא לעצתם, לרכוש פרספקטיבה רחבה למעלה ולעבור את אותו הסביבה האלו בהצלחתו ממש גדולה הרבה יותר.

מקווה שהצלחתי להפסיק את שנתם של השראה. אנו צריכים בנוסף לכל אחד משל שעורר בכם השראה? נשמח או אולי תשתפו אותנו!