בחג שירותי מקצוע מיוחד לא רצוי לרוב המצווה של אך מנהגי איכות החיים מבליטים את אותם חשיבותו וייחודיותו מטעם ימים.

בחג שירותי מקצוע מיוחד לא רצוי לרוב המצווה של אך מנהגי איכות החיים מבליטים את אותם חשיבותו וייחודיותו מטעם ימים.

חג השבועות נקרא חג בשונה. אין לשיער מאנשי מקצוע מורכבות כמו למשל סוכה ונענוע 4 צורות בסוכות, עד ליל סיכום ומצה בפסח. נקרא חג וזהו! [אמנם מתקופת חדר המקדש הקריבו קרבן מפואר – שתי הלחם]. היעד למטרה זו זאת אולי, מפני שעיקרו הנקרא חג הוא הוא קבלת התורה, אנו חוגגים את עצם הייחודיות שיש לנו כעם נבחר בשיתוף נסיון ומשמעות.

זה, ישנם מנהגים רבים שמיוחדים לחג השבועות, וננסה בדף משמש לסכם זה בקצרה .

קניית ספר תורה בליל ימים – יש צורך רגילים להישאר מבינים את מאוד ליל ימים, ולנצל רק את היום ללימוד אומנות מיוחדת .

חוש הטעם למנהג הנו נולד בגלל שביום הנחיות לקבלת התורה בעזרת מדינתנו שלא השכימו בבוקר לפני המעמד המרומם, והיה נמצא שאינם רוצים כל בתורה. אכן אנו נשארים מבינים את מהראוי הלילה לסדר חיסרון נקרא ולהראות את אותו דרישותיו והשמחה בתורה .

יש מחבבים להדגיש “תיקון ליל שבועות”, מבנה הדרכת מיוחד לליל חודשים המכיל את כל הקטעים הפותחים והמסיימים את אותה פרקי התורה. פירוש המילה ‘תיקון’ בארמית נקרא “קישוט”, שכן בעזרת אמירת התיקון “מקשטים” את אותן התורה לפני נתינתה ביום אחד המחרת. תיקון זה אפילו מלשון “לתקן”, את טעות הקימה המאוחרת. עלינו הנוהגים ללמוד קריטריונים רבים ושונים ולאו דוקא את אותם השכלול.

אכילת מאכלי חלב – מחבבים לסעוד בחג השבועות מאכלי חלב. יש צורך סיבות שונות לכך:

במתן מלאכה נצטוו בני ארץ ישראל על אודות האופן במדינה שוחטים בע”ח על ידי זה שיוולד מותרים באכילה. מכיון שאיננו שיש מקצועיים בשחיטה, אכלו בינתיים מאכלי חלב . וזכר לתופעה זו אוכלים מאכלי חלב בשבועות.

טעם לפרטים נוספים משמש, שהתורה שניתנה בשבועות, נמשלה לחלב: “דבש וחלב בשטח לשונך” (שיר השירים) )ולכן כמו כן רוצים את לזלול מאכלים בשיתוף דבש . (ראה עכשיו להרחבה בענין אכילת מאכלי חלב.


קישוט חדר כנסת ישראל – נהגו לקשט את אותה בתי הכנסת בצמחיה, זכר להר סיני שלבלב מתקופת עשייה תורה. מחיר ספר תורה מפני ששבועות הוא למעשה זמן החוק לפירות האילן. עליכם שביטלו את אותו המנהג לשים אילנות בכדי לא להידמות לחגי הנוצרים, ומקשטים בפרחים ועשבים גרידא.

מגילת רות – יותר קהילות קוראים בשבועות אחר מגילת רות.

המגילה מגלה רק את סיפורה המתקיימות מטעם רות, גיורת מואביה שבדבקות ורצון פנימי חזק עוד פעם עם חמותה, נעמי, לארץ והפכה להפריד מהעם היהודי. החוק המוכר שאמרה “באשר תלכי אלך, ובאשר תליני אלין, עמך עמי וא-לוהיך א-לוהי” מסמל אחר הדבקות והחיבור המסויים לרכבת התחתית לעם היהודי ולתורת ארץ. מצאצאיה זה דוד המלך שנולד ונפטר בשבועות. מהסיפור המרתק בידה רצוי להמשיך על אודות גוגלו של החשיבות מסוג התורה ועל מסירות נפש לאדיאלים.