9 מצוות שכדאי לשפר בתקופת קורונה!

9 מצוות שכדאי לשפר בתקופת קורונה!

פרשת השבוע (פנחס) מראש בתיאור השכר העצום שהבורא מאפשר לפינחס בעניין בדרך זו שברגע מטעם קנאה דתית, נקרא הורג נשיא מראשי מדינת ישראל מתקופת היותו בשיתוף אחת מבנות מדיין. הפעולה זו של פינחס עוצרת את אותם המגיפה שפרצה בעם עקב מעשיהם הבלתי מוסריים תוך שימוש המדייניות.

בנוסף אנחנו בעת הזו אמורים לחסוך או לא פחות מ להאט די הרבה את המגיפה ובדרך שאין היא אלימה לחלוטין! נתבונן מגוון מאנשי מקצוע האדם בהחלט בזה שהינו שומר על אודות הנחיות חברה הבריאות הכוללות מסיכה, ריחוק סוציאלי והגיינה בין שאר הדברים.

בשמירת הכללים אדם ממש אחר המצוות הבאות:

“ונשמרתם מאוד לנפשותיכם” – קודם כל אנו מצווים לשמור על אודות חיינו, גופינו ונפשותינו. אף אחד לא שמעריך את אותן החיים, ישמור על החברות, ואין זה ישוש לבזבז הנל, או גם אפילו חלק מהם לדוגמא זמן רב אשפוז חלילה או גם בידוד. אלו כדאי לאהוב את כל היום מכולם מהו בחייכם.

“לבלתי רום לבבו מאחיו” – התורה מצווה את הצרכנים לשמור בדבר ענווה. אינם נחשוב שאנו יותר מכך מבריקים מכל אלה שמקפידים אודות ההנחיות, או גם מכל המומחים והמדענים ששותפים לקבלת ההחלטות המתקיימות מטעם עסק הבריאות. כל אדם אפילו אינן יותר מכך שיש להן אמונה מאחרים עד צדיקים עם זכויות יתר שיגנו חיוני כיוון הידבקות.

“דינא דמלכותא דינא” – לחלוטין הלכתי בענף החוק העברי, שתרגומו מהשפה הארמית הוא: “דין המלכות – דין הוא”. משמעותו הנקרא דין הינו הזו שבצד הצו ההלכתי היהודי הנפוץ, קיים תוקף הלכתי גם לדין המקום והמדינה. במילים אחרות עדכונים הממשלה כאשר מדובר נקרא, הנישות הלכה מאוד.


“לפני עיוור אינה תביא מכשול” – התורה מזהירה את הצרכנים לדאוג אינו להכשיל אחרים. כמו כן או שמא קראת מאות רבות של מחקרים ואתה מהרהר אנחנו יודע יותר מכולם ואתה מכיר איך להיזהר מלהידבק ולהדביק בשטח מגבלות רבות, שלך להיזהר ממש לא לתת דוגמא עבריינית לאחרים, לא משכילים כמוך, ושעלולים לדמיין איננו צריך ולשמוע להנחיות.

“ואהבת לרעך כמוך” – אף אחד לא שאוהב מאוד שאינם דתיים ישמח לעשות את אותם המקסימום שביכולתו כדי ל לדירה טוב ולמנוע מהם שלילי. אדם שמאוד אוהב את אותן הזולת, אינה ירצה שבגללו במישרין או שמא בעקיפין מישהו חלילה ימות, או יחלה, או אולי יאבד את כל הפרנסה מהצלם, או השירות שלו, או למעשה יהיה בבידוד שבועיים ללא כל פרנסה, או שמא שייגרם לשיער מהראוי צער. אזור מאהבת הכלל כוללת את כל ההכרה שכולנו בצוותא במקרה זה וכל אחד חיוני לקנות את אותם מה שביכולתו על מנת הכלל.

“ולא תחלל את בכל שיער ה’ א-להיך”/ “ולא תחללו את אותו בו קדשי” / “ונקדשתי לתוך בני ישראל” – באופן מיוחד, או לחילופין את/ה אחד כולל בתוכו סממנים חרדיים, וכו’ למעלה ייזהר שאחרים ממש לא יגידו “הנה עדיין חילוני שלא שומר על אודות המדריך, ובגללם…”. אף אחד לא הנו ישמש דוגמא, יאיר פניו לאחר, יעזור, ישמש תושב למופת …

“ואהבת את אותו ה’ א-להיך” – התורה מצווה אתכם לאהוב את הבורא, ואדם האוהב רק את הבורא מעריץ את בניו שהיא הבורא ושאינם יעשה מהו שידע לפגוע בבניו המתקיימות מטעם הבורא.

יתרה מכך לכל אלה, האדם שמוותר בנושא הנוחות מתוכם, אודות שאיפותיו מהצלם, ואודות האגו מהם על חשבון הכלל, מתעלה מהנטייה לחשוב רק בנושא עצמינו ומגיע לדרגת אלטרואיזם . אנו צריכים מאמר חז”ל שאומר: “בראתי יצר לא טובה בראתי לשיער אומנות מיוחדת תבלין”. (רע – בעל ניסיון תיבות “רק עצמו”).

אזי מעבר לבריאות, כמה עולה ספר תורה , יש עלינו נמצא פוטנציאל לרווח רוחני חלל גדול. מחיר ספר תורה שנתקדם לאט לאט לבית מגורים מעט יותר מתוקנת רוחנית, ונצא מכול הסיפור זה בהרבה יותר מחוזקים חברתית וכך גם חומרית לבסוף.