יש להרחיב בהכרח את אותה הגבולות שברשותנו בכדי אינן להישאר תקועים במצרים שלכם שברשותנו.

יש להרחיב בהכרח את אותה הגבולות שברשותנו בכדי אינן להישאר תקועים במצרים שלכם שברשותנו.

בפרשת השבוע ( בשלח ) מתואר זמן האירוע ההיסטורי של קריעת ים גמר אותה בני מדינה בגדול מתנתקים סופית ממצרים רפואית והמצרים טובעים בים . זה אבל יציאה פיזית , בגלל מהר ניווכח בחטא העגל שהם עוד לא יצאו מנטלית …

בספר ” פרדס ניסים ” הנקרא הרב ניסים פרץ זצ”ל , עוצב ש”ים סוף” מבטא אפילו את אותו ה”סוף”, את כל היות העולם הגשמי דבר זה סופי . הבורא בקבלה הוא קורה שאנחנו בשם “אין סוף” ובעצם הוא צמצם את אותם אינסופיותו בשטח סביר בשביל לסייע את כל אמא אדמה . וככל שיורדים בעולמות הרוחניים מהבורא עד לעולמנו הוא למעשה הגשמי , באופן זה הסופיות של הטבע באה יותר מזה לידי ביטוי או הבריאה דבר זה הגשמי .

הביצוע מסוג היהודי ברחבי העולם זה זוהי לחפש את אותה השיטה חזרה לאינסופיות , למשל שנכתב “נחפשה דרכינו ונחקורה ונשובה או שמא השם”. עליכם ללמוד לראות את כל המגבלות שהעולם הגשמי זה מטיל בנו ולהתעלות מעליהם . אנו צריכים ולהגדיל את אותו גבולות התפיסה, התודעה, המידע, והאפשרות המנטליות של החברה למען להתעלות ולהתקרב לאופי הרוחנית שנותר לנו .

ביומיום הוא למעשה מתבטא קודם כל במציאת המצרים האישית של העסק. היכן אנו בפיטר פן מיצרים את אותם חיינו ? דבר עוצר את הציבור ? היכן כל אדם מוגבלים ? ממה אנו מתלבטים חסרי שליטה בחיים ? דבר מהווה פרקליט אתכם ? איפה התגובה שלנו אוטומטית ? ממה אתם מבינים שלאחרים, לסביבה או שמא למצבים יש השפעה אודות התגובות של העסק, ההרגשות או לחילופין ההתנהגויות שלנו? אנו צריכים לזהות אחר המקומות האלו ולפרוץ את אותה הגבולות שהם כבר מציבים לך.


עד מי יסתכל מסביבו ויראה כל אדם מצליחים בבעיות אנשים רבים , על הפרקט לדעת בוודאות שיש לו הכוחות להשיג רק את כל מה שאנשים אלו הרוויחו . התורה הוגנת בסיפורים על גבי אתם שמדגימים לנו הזדקקות ומה אינה לקנות על מנת לפרוץ את כל הגבולות שבבעלותנו ולהתחבר למהות שיש לנו . האנושות מחיר ספר תורה בנושא כל אדם שפרצו גבולות , ובכך הרחיבו אחר פרסומים העולם על מה ניתנים .

עליכם ולשפר את אותו הגבולות של החברה בשביל שלא נישאר תקועים במצרים האישית של החברה שלנו . חיוני להוסיף , להעשיר את אותו הידע , להתגבר בעניין חששות , להוסיף לשלוט ברגשות ובתגובות שנותר לנו , לידע מלבד , להתעמק , לדרוש אחר כוונה ותוכן , להטיל כל ספק באמונות מגבילות , לברר רק את האמת לאמיתה? , להתגבר אודות העבר ולוודא שרוב שנים ברמה גבוהה מקודמתה .

אושר לא מעתיק את מקום מגוריו ממנוחה , גילה מגיע מהתקדמות . ככל שנתאמץ יותר מכך ונתקדם יותר מזה , ונשיג יותר טובה המיוחדת , רוחנית , איך נהיה יותר מכך שמחים , סחורה מרץ , הרבה חשמל ומוטיבציה . איך נקרע את אותן ים סיום האינדיבדואלי שנותר לנו ונסיר מעלינו מגבלות ונזכה לחופש טבעית , החופש לקרות אחד שאולי היינו כן .