הלוואי שנזכה לבחון כמה מצמידים ומאירים אתם, ולתת משלוח מנות הנקרא אהבה לנו.

הלוואי שנזכה לבחון כמה מצמידים ומאירים אתם, ולתת משלוח מנות הנקרא אהבה לנו.

איכשהו נדחקה הצידה את עצם העניין ש שקצין צה”ל, סרן ארץ אליצור, נשוי ואב לשניים, לפני מאושפז במצב מסובך. אחיו חיים אליצור הביא לפרסום עבורינו הלילה את אותן המילים הבאות:


“אחי ארץ, שנפצע תחילה השבוע בפיגוע דריסה, מונשם ומורדם. עלינו לא הרבה שינוי לטובה, אולם אתמול ניסו לעורר אותו וראו שעוד שובב מדיי. קניית ספר תורה חשוב תפילות. אנחנו מצפים ומאמינים שהוא יחזור לאיתנו. הערב ראש חודש אדר, ואני מצרף קטע מועט לרפואתו, אודות פורים המתקרב:

*כל אחד מכם זה אחשוורוש, שמתלבט במרבית אחת במקרה ש להאזין להמן שבתוכו: לקולות בדיקת המומחים העצמית שרוצים לאבד ולשפוט, לקולות האומרים שהפנימיות של החברה מפוזרת ומפורדת, שאינה שווה משהו.*

*או להקשיב למרדכי ואסתר שבתוכו: שמצויים את אותו הטוב והערך הפנימי, לספק אמון ולפעול יחד טבעת המלך, ולהיות מכובדים לכתר, לרכב אודות סוס יוקרתי.*


*שנזכה לקחת בהרבה יותר להאמין ולהקשיב לדברי מרדכי ואסתר, לתוך המוצלח ואל האמון שבבעלותנו לבדינו, לבחון אי אלו מצמידים ומאירים כל אדם, להביא משלוח מנות המתקיימות מטעם חיבה לעצמנו.*

*מוקדש לרפואת אחינו החשוב והאהוב, מדינה מאיר יעקב בן רות, אח שמלא באהבה ואכפתיות, נתינה וטעים ללא כל אירגון, שיבריא במהרה, וימשיך להוסיף מאור ועם אוכל טעים בעולם, אמן.

פעמים רבות בגלל החלק היומי/ דף הפייסבוק המתקיימות מטעם סיון רהב מאיר