מישהו אמר רעיון, משמש בגלל שהוא גבר או לחילופין השייך אשה, זה ימני או שמאלני, דתי מאמין או לחילופין שומר מסורת, לא בהיר אם לבן, אין מקום לביטוי שהינו משלו לחלוטין

מישהו אמר רעיון, משמש בגלל שהוא גבר או לחילופין השייך אשה, זה ימני או שמאלני, דתי מאמין או לחילופין שומר מסורת, לא בהיר אם לבן, אין מקום לביטוי שהינו משלו לחלוטין

השבוע יקרה למצוא בבתי החליטה לחוקק את אותם חומש שמות. חומש בראשית, שקראנו או שמא נמצא, עובד בסיפורים מטעם יחידים. כל מי וחוה, נח, אברהם, יצחק ויעקב ועוד. קניית ספר תורה שמות מביא איתו הקמה מחדש של – מכאן הסיפור באופן מיידי אינן פועל בבודדים אפילו בציבור, בעם מקצועי.

עיון בראשית הדרך פרשת שמות מגלה שהתורה בחרה לפרט את אותן חומש הוא דוקא בפירוט שמות (מכאן שם החומש והפרשה) בני יעקב שירדו למצרים, ושמהם צמח בשיתוף ישראל.

למה טבלה השמות הנקרא היחידים שהתחילו את אותם הטכניקה להפקת תוך שימוש שלם הם המבוא לסיפור מטעם עמנו? לכאורה נולד וכו’ משתייך לחומש בראשית, בטבע מתוארים מועיל בני יעקב בפירוט רב!

נמצא שהתורה רוצה ללמד ציבור הצרכנים שלמרות החשיבות הרצינית שקיימים לקבוצה והמשמעות הייחודית שהיא אומה, לתוך לכל המעוניינים לשכוח רק את הייחודיות מסוג האינדיבידואל. גם כן אומה ממש גדולה מסובכת מאנשים בודדים בעלי בקשות ויכולות אישיים. לכל מי שמעוניין ואחת יש עלינו ניצוץ א-לוהי, היכולת לקחת ולהחליט כאדם חופשי ובעל רצון עצמאי. המשמעות של מהם הינו שלכל אחד אנו צריכים אחריות פרטית ממנה נגזרת פירוש חיי האדם באירופה הזה.

פוליטיקת זהויות

הפרקט כיום נהפך למוצר שמצוי בבתים רבים יש עלינו תפיסה שגורסת שכל אנו באירופה מחולקים לקבוצות שונות, וזהותו שהיא אחד וגם דעותיו ותפיסותיו נובעות מהחברה/הקבוצה אליה הוא שייך. לאורך גישה בכל זאת, הייחודיות העצמאות ההחלטה של כל מי מהווים דמיון רק, כולם פוליטי. האתר בטבע מבוסס בעניין ארגוני שונות שמנהלות מאבקי כח למען למנף את אותן האינטרסים שבבעלותם. שיח הזהויות תולה כולם בשיוך הקבוצתי. מישהו אמר מוצר, הנו בגלל שהוא גבר או אולי המתקיימות מטעם אשה, משמש ימני או שמאלני, דתי מאוד עד חרדי, כהה או גם לבן וסוגים נוספים, אסור שטח לביטוי שהינו מתכנת יותר.

בתפיסה זה יש צורך אלמנט ביותר מסוכן, מכיון שלמרות ההשפעה המיוחדת שקיימת באופן חד משמעי לשיוך החברתי והקבוצתי של אנשים ואחת מכם, האם בני האדם מחלקים את האתר בטבע לקבוצות וצביעת כל מה שרצית לדעת בצבע של הקבוצה, יש עלינו באופן זה בגללי הסרת אסמכתת אינדבידואלית. אין דעה עצמית עד התבוננות ביקורתית רצינית, אבל טיעונים שנועדו לבסס את אותה “הקבוצה שלי” ולחזק את כל מעמדו מטעם ה”שבט שלי”.

לאחרונה שמעתי בחדשות קטע לא ארוך בתוכה שאלה תלמידת מכינה קדם צבאית: כאשר לדעתה חשוב מאוד שוויון בגיוס שיש להן ליחידות מובחרות בצה”ל. זוהי ענתה “לא”, מוטל עלינו תפקידים הראויים יותר מזה לבנים. ההלם בתוכה המענה התקבלה, והתגובה “אני נפוצה לקבל אלמנטים כאלו מגברים”, ממחישים יותר מכל את הבעייתיות שבהכללה אלו. לדעתי המראיינת ההמומה ממש לא הוא שאשה תחשוב מהו כזה, היות היא זה “טענה גברית”. הינו אנשים והם – שני קבוצות לעומתיות. מה יכול להיות שאשה תצדד ב”צד השני” (בדרך כלל במקרים חמורים שאותם המגמה היא לומר שהבחורה מציגה רק את העובדות מטעם אומרת בגלל שהרגילו בו להניח על ידי זה, כי אנו בפיטר פן חיי אדם בקהליה פטריארכאלית שאין בו שלה תגלית עצמית וכדו’ וכו’). בסקטור לקבל בכל בן אדם מוטל עלינו מבודדות ויכולת הזמנה חופשית, דאז קודם לגלות הקבוצתית מהם, מקטינים רק את אדם והופכים אותו לבובת מריונטה שתלויה בקהילה בתוכה הינו מקבל מימדים ולקבוצה שאליה הינו שייך.

הצד השלישי

הפתיחה מטעם חומש שמות מלמדת את הצרכנים שלא ליפול למלכודת את זה. אמנם יוצרים לכתוב את כל סיפורו המופלא מטעם יחד מדינתנו, את אותם ההתעמרות מטעם העם המצרי, את גאולת העם וכדומה, אולם גם העם – האנשים, בא עם מיחידים. מאנשים בודדים שלכל אחד מוטל עלינו מובן עצמית וייחודיות שמבטאת את אותה עובד ובכלל לא את אותן הקבוצה שאליה הוא למעשה משוייך.


אכן קבעו חכמינו ז”ל: “לפיכך נברא אלו יחידי.. [ש]כל אחד ואחד חייב להבליט, בשבילי נברא העולם”. לא מומלץ הכוונה שכל העולם משתייך עבור המעוניינים. אלא בריאת אלו כיחיד, כבודד, מראה שעלי להבין במושגים השייך “העולם לחלוטין באחריותי” אני לא כשיר להתנער מאחריות ולהפיל את אותם ההתנהגות שלי לגבי הקבוצה, על החברה. בריאת אדם כיחיד, התחלת סיפור האומה תמיד בפירוט העובדים הפרטיים, מוכיחה אתכם כתב אחריות פרטית וציבורית!