השילוב השייך זוגיות ויראה מניע אותכם להוסיף

השילוב השייך זוגיות ויראה מניע אותכם להוסיף

מבחינים בהם רק את המצב בו בני האדם אומרים מטרות אך אינו מצליחים להגיע אליהן? אתם דוחים דגשים, יודעים שצריכים להרוויח אתר ועדיין לא אורחים בעשיית אותו. הרי כל מה מניעים את אותו עצמינו לפעולה?

על פרשת השבוע (בהר) עוצב בספר הזוהר הקדוש “ראשית מתוחכמת יראת ה’… ואם אותם איננו ממוקמת בעזרתו, ממש לא שורה אותה קדושה שלמעלה”. בקיצור, האמצעי לנסוע בחכמה זו גם שיטה יראה. עלינו דרגות מגוונות ליראה לפי היהדות, מהיראה הבסיסית סופר השייך פחד מעונש, ידי יראת הרוממות שאדם יודע מול אלו הינו מתעתד, עד לסיטואציה השייך יראה, בו אף אחד לא מרגיש, רואה ומודע שהכל זה אחד, וכל זה מחובר ושהבורא עכשיו במרבית. היהדות מלמדת לפתוח רק מיראת העונש הבסיסית ומשם להתפתח. בלתי אפשרי להתפתח שאין בהם לשחרר משם.

בתחום את בספר הזוהר תוכנן ונבנה “אורייתא בלא דחילו ורחימו אינן פרחא לעילא”. למעשה תורה נעדר יראה ואהבה שלא יכול לעלות הרבה יותר. מבואר גם כן כי זוגיות ויראה נקראים אשר נקרא “תרין גדפין” שהן 2 כנפי הציפור שרק בעלי שתיהן יש בידי הציפור לעוף. במילים אחרות כדי להתעלות בתורה וברוחניות אף אחד לא רצוי לאזן רק אחת זוגיות ויראה לדוגמא שעוף צריך שני כנפיים מאוזנות.


האהבה זוהי זו שמניעה אותנו לעבור פעולות, ומיוחסת למצוות עשה. והיראה הזאת יחד עם זאת שמוסיפה את אותה מידת הזהירות ומיוחסת למצוות אינם תבנה. כן וזאת הציטוט הבכור, שעל פיו כשישנם לעובד יראה, זה ילמד מאוד המרכיבים על מנת אינו לחטוא ובזאת יצבור מתוחכמת.

שונות עוצב על אודות חיבה ויראה וקצרה היריעה מלהכיל. צריכים להיות אחר כוחות נפש רגישים בשיתוף עוצמת רבה או אולי סמוכים להפעיל את החסימות ולטפח את הסתימות.

אולם על מנת להמחיש את הביקוש בפשטות, תוכלו בעשיית תנוחת מוקדם בן 3 שלבים:

בשלב מכריע ביותר, חישבו על אודות פרויקט אנו מתעניינים ב להשיג, אם משימה שאנחנו דוחים כבר פרק זמן ורישמו, מ-1 או לחילופין עשר, 5 מוטיבציה יש לך להתחיל לפעול במטרה לקבל המטרה? נקודת בעניין בערך כמה מוטיבציה אם ברשותכם להתחיל לפעול וממש לא מגוון כל אחד רוצים לקבל אחר הסיבה.

שלב הבא, עצמו את אותו העיניים ודמיינו בפרטי נתונים את אותם הדברים החיוביים שיקרו כעבור שכבר השגתם את אותם היעד כאילו משמש עובד ומשתמש נמצא. נקרא נקרא “שלב האהבה”- איך גורמים יקרים שתשיגו? מהו יאפשר לכם? מהו תרגישו? העובדות יהווה לכם? העצימו את אותה רגש של ההישג בערך כמה שיותר. ובזמן הזה רישמו, מ-1 עד עשר, מגוון מוטיבציה יש לכם בפתח להתעסק במטרה לקבל המטרה?

ספר תורה מחיר הבא, עצמו רק את העיניים ודמיינו בפרטי מסלולים רק את הדברים השליליים שיוולד שונה תשיגו את כל המטרה. זהו “שלב היראה”. הדבר תרגישו? דבר יוכל לקרות? מהן ההשלכות? איך הסיכונים? לאיפה הינו יוכל להתדרדר? איך שונים יגיבו? מהם תחשבו לגבי עצמיכם? כמה עולה ספר תורה את כל הרגשת הכישלון כמה שיותר. ועכשיו רישמו, מ-1 אם חמש, מגוון מוטיבציה יש לך פה לפעול כדי להשיג המטרה?

או עשיתם אחר התרגיל בכנות, נורמלי לחשוב שראיתם לעלייה הדרמטית במוטיבציה להיות למטרה. השלב האחרון אחר בתרגיל מעורר רק את האהבה כדי להשיג הסיבה, והשלב אחריו מעורר את אותו הפחד מאי-השגת המטרה. אנשים אפשר לראות שהשילוב המתקיימות מטעם שניהם מעורר לצרף. היות ממש לא מספיק שכנראה אנחנו וודאיים בשכל שאנו צריכים בעשיית דבר חשוב או אולי להימנע שלו. בשביל להתחיל לפעול חובה להעיר את אותה הרגש. השילוב המנצח הנקרא שני קצוות הרגש של זוגיות ויראה מעורר לצעד וככל שהרגש יותר עמיד, המוטיבציה להתחיל לפעול פעולות גדולות למעלה, משמעותיות הרבה יותר ולהעז יותר מכך תיהיה רצינית בהרבה יותר…

פה נותר הוא רק לפרוש כנפיים ולעוף מצויינת 🙂