Are_You_A_Victim___Class_Action_May_Be_An_Alternative_To_Going_It_Alone

Are_You_A_Victim___Class_Action_May_Be_An_Alternative_To_Going_It_Alone

והיה אם החברה שלך קורבן? תובענה ייצוגית מסוגלת לקחת אלטרנטיבה להפיק זו לבד
מחבר: טוני מרלינו
google.com/articles/legal/article_458.shtml
תאריך_נשמר: 25/07/2007 12:30:13

קטגוריה: כולל
מאמר:

התביעה הייצוגית עשויה ליטול יומיומי למועדון באמצעות משה שעומד להרוג אחר גוליית, או שמא כאשר מדובר זה הזמן תאגיד עולמי.
אולי כן ואולי לא "להרוג" זה מילה מאוחדת. לכל התרחשות, התביעה הייצוגית הנו אבזר רענן, (כאשר הוא מנוהל באמצעות איש מקצוע מנוסה), שיהיה יכול להעניק לחברה רחבה מבחר גדול של כאבי ראש.
קודם, נמיין בלבד מהי תביעה ייצוגית ומה היא בעצם משיגה.
בתיאוריה, מכשיר התובענה הייצוגית היא בעצם השיטה שנקראת מעשית בשביל קבוצה מוגדר על ידי כמו זה להתאגד במשותף על מנת המשותפת לקבל חזרה פיצוי בגין פגיעת כלשהו. ייתכן שמדובר בפגיעה בגוף, איזה ברוב המקרים מדובר כאן בפגיעה כספית.
המרכיב קניית ספר תורה היא בעצם ככה שהוא מתיר לקבוצת עוזרות יחידנית עד בינונית (שבאופן עצמאי סבלו מעט) לשאת לנוכח איבוד מצטבר ענק.
אחת מחיר ספר תורה "התובענה הייצוגית "פותרת הוא בעלות האסורה על ידי מדרבן המקצוע ועליות כספיות העלאת התיק מטעמו.
המשמעות של שאדם נרתע מלעלות הכול על תביעה בתקופת עלות התביעה, בהשוואה להחלמתו הצפויה. ספר תורה מחיר במצב ייצוגי סכומי התביעות נולדות על ידי עורכי החוק בעבור התובעים. עפ"י רוב כל הזמן הנאשמים הלא מסוגלים צריכים לפצות את אותה עורכי הדין.
להלן 5 תרחישים אופייניים שהינם התובעים עלולים חדשים בתובענה ייצוגית.
יש להניח שעובדי העבודה סבלו מאפליה מתמשכת בגזע, טווח גיל או מינו של.
חברה עלולה ליטול אחראית על זיהום איזור תמה בכימיקלים רעילים או מלכלכים מגוונים שאינם מסוכנים בשטח.

בית עסק תרופות הפיצה תרופות שנמצאו מסוכנות או לחילופין שהיו בעלות תופעות לוואי שאין הן נחשפו שפגעו בגודל עוזרות.
יצרן גרם למוצרים לא בטיחותיים או שמא פגומים מטבעם להגיע לצרכן ולגרום לפציעה.
עובדים שנאלצים לבצע תשלום עלויות ומחירים מנופחים או לחילופין שחויבו בתשלום בלתי מותר לו שאין הן כדין ולא בצדק.
למשקיעים כמה עולה ספר תורה עקב רגילים מטעים בקשר לרכישת מניות, וניירות ערכה של מאפיינים עלולים להביא המחזיקים תביעה.
המזג ותחומי הוויכוח יכולים להראות שונה באופן ניכר בכול מצב מסוים. יחד עם זה, ישנם שני לקוחות לכל תובענה ייצוגית. הנם, הנסיבות והתלונות גלות או אולי משותפות שלכל החברים ומספר הגזירה בידי התובעים הוא אינו מאפשר ליצור התיקים אם פרטני לבית החוק.

והיה אם אחד מהתרחישים לפניכם חל אודות הנסיבות שלך או אם אינך בטוח אם עניינך יוכל לתביעה ייצוגית, שלכם להוציא למשרד עורכי דין ייצוגי נאה.