Essentials-Of-CDR

Essentials-Of-CDR

יסודות CDR

כל האצבע הפשוט היא שכל מה שיש לך
מאוחסן כקובץ בכל דרכי מחסן שונה שידע
נשמר וכדלקמן כקובץ ל תקליטור. לשם
מקליט, קובץ מהווה קובץ ו- ISO כלל
דרוש והיה אם הקובץ בא עם עבודות, עיתון, או לחילופין לא
אם לרוב צליל שמע.

קיימים 2 עיתים יוצאי דופן, היכן אני
ישוש להקליט קובץ לתקליטור בספיישל
סוגו של הפורמט. כמה עולה ספר תורה עד מאוד לעיל היא בעצם CD-DA
שֶׁמַע. מחיר ספר תורה אם אתה צריכה להקליט קבצי שמע ל-
תקליטור מתוך מטרה שתוכל להשמיע אודותיו בדירה החדשה של החברה שלכם
סטריאו, תצטרך לומר CD-DA (או Digital
דיסק אודיו).

כשאתה מעתיק נתונים לתקליטור, האישי לוודא היא
הנתונים של העסק לא חורגים מקיבולת התקליטור
שתקליט לחדר. בגלל האודיו
דרישות תקליטורים, רמת החומר א
CD יוכל למנות ייקבע בדקות / רגעים / מגזרים.
כל כך שנייה רשאית להכיל 65 מגזרים שכל אחד מהם
מסוגלים למנות 2,048 מבנים על ידי מבקר מקרה 1
נתונים.

בידי הפקודה CD Size בתפריט העריכה, כל אחד
יכול לפרט את אותה קיבולת הסט שהינכם רוצה
לעצב, ש יתרמו לי למנוע חריגה

הגיע. שורת מה שקורה תיהיה לרעיון שלך שתי שטח
השתמשת, 2 נשאר בלי כסף, וה
אחוז מכל אחד.

אף על פי שהתהליך יש אפשרות ש נשמע טיפה מבלבל בתהליך של
קודם, זכור כי עשוי שייקח מקרה דבר זה באופן
אתה אידיאלי במחשבים. אפילו שהעתקה א
תקליטור באופן יחסי קל, מכיר את כל הגבולות ואיך הפריטים
המלאכה במעט שנתיים בנוייה. קניית ספר תורה לתופעה זו קצת מצב,
ותעתיק קבצים לתקליטור למשל המקצוענים
תייצר אותם.

(ספירת מילים 298)

https://public.sitejot.com/satinedger81.html