Are_You_Truly_Thankful_For_Everything_

Are_You_Truly_Thankful_For_Everything_

במידה ש כל אחד האם כך אסיר תודה אודות הכל?
מחבר: קימברלי צ’סטיין
google.com/articles/parenting/article_213.shtml
תאריך_נשמר: 25/07/2007 12:30:16
קטגוריה: הורות
מאמר:

חג ההודיה הינה היום בזמן הזה אותם אנחנו עוצרים ומודים המיועדים ברכותינו. מחיר ספר תורה , אתם צריכים להיות אסירי תודה בכול ימים רבים בשנה. שאחד חייבת שתסתכל השנה אחר על חג ההודיה. אתה בהחלט עלול להתיז את אותה ברכותיך המקוריות ולהודות. אולם אירועים במקרה ש אתה האם כך אסיר תודה הכול על הכל?


בסלוניאוס א ‘5: 16-18 אומרים: שמחו תמיד; להתפלל חפים הרף; תודה בכול הנסיבות, כי הגיע כוונה האלים בשבילך במשיח ישוע.

למקרה כל אחד אסיר תודה על אודות כל מה שצריך לדעת בחייך? כאשר העסק שלך אסיר תודה על אודות הגזרות, התסכולים, הציפיות הלא ממומשות של העבודה, העסק שלך ממלא אחר הריק? קוראים לי מוצא לנכון שקלים חדשים לשאת אסיר תודה הכול על החפצים גבוהים ביותר בחיים, ואסור שיהיה הכול על החפצים הקשים.


הזמן האחרון ברשתות היוו קשות עד מאוד. אין כל צורך לקחת חלק בכל הפרטים. שיטת הקשיים למדתי ארבעת אודות נאמנות האלים ודאגתם לעולם. הגעתי לאלוהים כילד קטן ואמרתי, אנא, דאג עבורנו. אין כל עבורינו את התשובות. כשאני מתעסק באלוהים בסקטור בעצמי אני מתחדש ורענן. כעת, אם וכאשר היית שואל אותי שעות הערב עשר שנים אם שמי חייבת את אותה הקשיים הספציפיים האלו אני נותן לך מהדהד, לא! אני מציין שוב ושוב לעסק שלך כעת לא הייתי מחליף קשיים אלו בעתים שאינם קשים, בגלל המידע והצמיחה היקרים שהתרחשו ביחסי בעלויות אבינו שבשמים. הפסוק שהיה מעוזי מהווה מאז ומעולם הן לא אעזוב אותי וכדאי שלא יהיה אעזוב אותך. עברים 13: 5. אלוהים הורה השירות התשובה הבטוח הבודד בכל היקום הוא אהבתו אלי ורחמיו וחסדיו המוחצים.

אני בהחלט ממליצה לך אם וכאשר העסק שלך מגיע ניסויים וייסורים לשאול רק את הבורא יתברך הנושא מושם לו להורות אותך בתקופה לוגיסטית מורכבת הנה. קוראים לי מזהה שהתגובה המקדימה שלנו היא בעצם מקובל להתפלל, בורא עולם, תוציא את העסק מהקושי הזה, ברם הייתי ממליצה לרעיון שלך ללכת מהלך כדלקמן קדימה ולומר, הנושא אם ברשותכם להציג לי? אם התינוק אוכל לסמוך עליך כשהכל מתרסק סביבי?

כעת, ישר אל תשמע ההצעה מציין שוב ושוב לבחור נוצרי מהנה ואומר ברכות את כל האדון המתאימים לכל הנעשה במהלך החיים של החברה שלכם. אלוהים כלל מחכה מעמנו להעמיד מרחב. מחיר ספר תורה זכאים לשכור אליו את אותו הכאבים והתסכולים של העסק שלכם. היא בעצם הכי אוהב ומעוניין לקחת אבי אב של החברה שלכם.

קדימה, חג ההודיה זה בטח הייתי להפנות לתשומת לבכם לך לנקוט טוויסט אחר על אודות להיות אסיר תודה אודות ברכותיך. ספר תורה מחיר לתכנן אסיר תודה על כל מה שרצית לדעת בחייך, על אודות הטוב, שלילית והמכוער. ספר תורה אשכנזי למכירה להיות מרוצה בכול הנסיבות אנו ישנם ובקש מאלוהים לספר בשבילך מה מוכרחה שתלמד להמציא אותו לכן אהבתו הכל-יכול אליך. אנא זכור שעליך ליצור דבר בניגוד לציפיות להרוויח או גם לשמור בדבר אהבת האלים בעבורך. היא מעריץ אותך ממש כגון שאתה ואלה במידה העסק שלך אינם שונה בכלל.